• Hermina ut 21

Üdvözöljük a Vakok Állami Intézete honlapján!    (http://www.vakokintezete.hu)

Fogyatékosság-barát munkahely A Vakok Állami Intézete székhelye, Budapest XIV. kerületében, a Hermina út 21. szám alatt található.

A VÁI célja – a látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett szemléletváltás és a kliensek részéről jelentkező igények hatására –olyan korszerű, integrált szolgáltatásokat nyújtó, a gyakorlatra és a szakmai igényekre rugalmasan reagáló intézmény létrehozása és működtetése, amely hozzájárul a fogyatékos emberek jogainak és esélyegyenlőségének érvényesüléséhez, biztosításához. Szakmai munkánk alapjának a normalizációt, az integrációt és az autonómiát, valamint minőségpolitikai céljaink megvalósítását tekintjük.

Az intézmény székhelyén működő szociális szolgáltatások:

 • nappali ellátás,
 • komplex rehabilitációs ellátás (elemi rehabilitáció ambuláns és bentlakásos formában, rehabilitációs intézményi ellátás),
 • ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás.

Az intézmény telephelyein működő szolgáltatási formák:

 • ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Budapest, Hungária körút),
 • intézményen belüli, szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás) (Budapest, Ida utca)
 • rehabilitációs célú lakóotthon (Budapest, Rökk Szilárd utca),
 • utógondozást biztosító kiléptető lakás (Budapest, Sárrét park),
 • rehabilitációs ellátás (Tata, Deák Ferenc utca)

A VÁI a 16 év feletti, látássérült személyek nappali ellátását, komplex rehabilitációját, ápolását, gondozását, a munkaerő-piaci integráció elősegítését biztosítja.

Nappali ellátás keretében az intézmény napközbeni tartózkodásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, étkezésre, pihenésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére nyújt lehetőséget

A komplex rehabilitációs szolgáltatás magába foglalja:

 • a fizikai állapot és a látásképesség megőrzését, fejlesztését,
 • az önellátáshoz, önfenntartáshoz szükséges készségek, képességek fejlesztését,
 • mentálhigiénés segítségnyújtást a megfelelő önismeret kialakítása, az önbizalom növelése érdekében,
 • az igénybevevők készségeinek, képességeinek megfelelő oktatási, szakképzési, foglalkoztatási forma felkutatását, a hozzáférés biztosítása, a beilleszkedés segítése érdekében,
 • az igénybevevők szociális biztonságához szükséges erőforrások felkutatását és a hozzáférés biztosítását,
 • a szolgáltatást igénybevevők teljes ellátását.

A rehabilitációs szolgáltatások mellett a VÁI ápolást-gondozást biztosít azon önellátásukban korlátozott, látássérült emberek számára, akiknek ellátása saját otthonukban biztonságosan nem megoldható.

A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK ALAPÍTVÁNYA:

fsa_logoFény a Sötétben Alapítvány

Adószáma: 18154472-1-42