A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye Rehabilitációs és Fejlesztési Csoport 1146 Budapest, Hermina út 21. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézménnyel jogviszonyban lévő látássérült személyekkel végzett esetmunka koordinálása – különös tekintettel az egyéni fejlesztési/gondozási feladatok megvalósulására, a feladatellátás és dokumentáltságának ellenőrzése. Az egyéni fejlesztési/gondozási tervek elkészítésének és felülvizsgálatának koordinálása. A szakmai munkacsoportok közötti együttműködés ösztönzése és nyomon követése az egyéni esetkezeléshez kapcsolódóan. Feladata továbbá az ellátottal foglalkozó szakmai munkatársak szakmai-módszertani támogatása, munkafolyamatok kidolgozása, munkatársak belső oktatásában, felkészítésében való részvétel. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:
 • Főiskola, vagy egyetem (gyógypedagógus végzettség),
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Munkatapasztalat fogyatékkal élő, ezen belül látássérült személyekkel,
 • team-munkában való jártasság,
 • precíz munkavégzés,
 • rendszerszemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25. A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-102/2021, valamint a munkakör megnevezését: FEJLESZTŐPEDAGÓGUS (REHABILITÁCIOS ÉS FEJLESTÉSI CSOPORT).
 • Elektronikus úton Adorján Csilla csoportvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül. Kérjük a e-mail tárgymezőjében feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-102/2021, valamint a munkakör megnevezését: FEJLESZTŐPEDAGÓGUS (REHABILITÁCIOS ÉS FEJLESTÉSI CSOPORT).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Alkalmazási feltétel:
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.