A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ágazati jogszabály (1993. évi III. és 1/2000. SzCsM rendelet) szerint meghatározott munkakörébe tartozó feladatok közül többek között: – az intézményen belüli foglalkoztatás koordinálása, adminisztrációjának naprakész ellenőrzése, – foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás koordinálása az integrált intézményrendszerben, – a szabadidő-szervezői tevékenység koordinálása, rendezvények szervezési folyamatainak összehangolása, – kapcsolattartás társintézményekkel, új kapcsolatok kialakítása, – vezetői határidős feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, vagy egyetemi szociális szakirányú végzettség,
 • 3-5 év vezetői gyakorlat,
 • Fogyatékossággal élőkkel és/vagy látássérültek foglalkozásában szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetemi további végzettség: munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, tiflopedagógus,
 • Foglalkozási rehabilitáció területén szerzett gyakorlat.
 • Komplex vezetői szemlélet.
 • Minőségirányítási rendszerben való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 07.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 566-3/2019. , valamint a beosztás megnevezését: FOGLALKOZÁSI CSOPORTVEZETŐ.
 • Elektronikus úton Adorján Csilla rehabilitációs szakmai vezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.