A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye
2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. Ellátja a telephely titkársági feladatait,
 2. előkészíti a munkaügyi létszámjelentéseket, nyilvántartja a szabadságokat, előkészíti a jelenléti íveket,
 3. adminisztratív feladatokat lát el a telephelyi konyhai nyomtatványokkal összefüggésben,
 4. kezeli a házi és letéti pénztárakat, naprakészen vezeti a kiadási és bevételi tételeket CT Ecostat integrált rendszerben,
 5. kiállítja a térítési díj, alkalmazotti étkezés és egyéb szolgáltatások igénybevételéről a vevő számlákat,
 6. rögzíti és utalásra előkészíti a szállítói számlákat a hozzá tartozó mellékletek ellenőrzésével,
 7. hátralékkezelési feladatokat lát el, negyedévente adatot szolgáltat a fenntartó felé a térítési díj tartozás állományról,
 8. közreműködik az adatszolgáltatások előkészítésében,
 9. ellenőrzi a törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelően a számlák formai meglétét,
 10. havonta rendezi ERA bontásban a beazonosítatlan tételeket a pénztári forgalom vonatkozásában, rögzíti a banki teljesüléseket,
 11. közreműködik a leltározásban,
 12. szükség esetén helyettesíti a budapesti telephelyen lévő pénztárost.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági érettségi,
 • adminisztratív területen szerzett munkatapasztalat,
 • professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, pénzügyi vagy számviteli képesítés,
 • szociális intézményben szerzett munkatapasztalat,
 • CT-EcoSTAT program ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/2905/2020. , valamint a munkakör megnevezését: GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ/PÉNZTÁROS.
 • Elektronikus úton Szűcs Judit gazdasági koordinátor részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 07.