A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gondnoki karbantartói feladatok ellátása a Vakok Állami Intézete telephelyein. Szervezi a feladatkörébe tartozó munkafolyamatokat, részt vesz a műszaki hibák elhárításában, irányítja beosztott karbantartók és gépkocsivezetők napi munkáját. Gondoskodik az anyag és eszközbeszerzésekről, raktárra vételezésről, selejtezésről. leltározásról és a nyilvántartások vezetéséről. Gondoskodik a munka és tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról és a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátásáról. Folyamatosan ellenőrzi az épületek műszaki állapotát, a porta munkáját, a napi takarítás minőségét, gondoskodik a budapesti telephelyek udvarainak, kertjeinek évszaknak megfelelő rendezettségéről.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • intézmény-üzemeltetési, épület karbantartás területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Technikum, műszaki technikum /vagy villanyszerelői végzettség,
 • hasonló munkakörben, költségvetési szervnél szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 763/2019. , valamint a beosztás megnevezését: GONDNOK.
 • Elektronikus úton Ködmön Zsolt üzemeltetési csoportvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.