Vakok Állami Intézete
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

tatai telephelyére

fejlesztőpedagógus / informatika oktató
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vakok Állami Intézete (1146 Budapest, Hermina út 21. ) Tatán működő telephelyén felnőtt korú látássérültek komplex rehabilitációjában való aktív részvétel. A szakmai teamben való együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, informatika szakos pedagógus diploma, vagy pedagógus diploma és ECDL szakvizsga ,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, gyógypedagógus diploma,
 • A látássérültek elemi rehabilitációjában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A látássérültek oktatásában való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondoskodás alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1596/2017. , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztőpedagógus.
Elektronikus úton: Patányi Katalin telephelyvezető részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

line

fejlesztőpedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vakok Állami Intézete (1146 Budapest, Hermina út 21. ) Tatán működő telephelyén felnőtt korú látássérültek komplex rehabilitációjában való aktív részvétel. A szakmai teamben való együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus diploma,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, tiflopedagógia szakirány, látássérült személyek elemi rehabilitációja szakirányú továbbképzés,
 • A látássérültek elemi rehabilitációjában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A látássérültek oktatásában való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondoskodás alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1596-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztőpedagógus / informatika oktató.
Elektronikus úton: Patányi Katalin telephelyvezető részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

line

budapesti telephelyre

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1146 Budapest, Hermina út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi, gazdálkodási és analitikai feladatok végzése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint:

 1. Ellenőrzi a törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelően a számlák helyes tartalmi és formai meglétét. Amennyiben tartalmilag vagy formailag nem felel meg a számla, gondoskodik annak visszajuttatásáról a szállítóhoz.
 2. Az intézetbe érkező bejövő átutalásos számlákat beiktatja az EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszerbe, átadja az illetékes csoportvezetőnek szakmai igazolásra.
 3. Gondoskodik arról, hogy a számlák mögött legyenek a törvényben, illetve a belső szabályozásban meghatározott mellékletek, bizonylatok.
 4. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral (továbbiakban: MÁK)
 5. Vevő számlák elkészítése (nem kliensek), átadása postázásra
 6. Túlfizetések, egyéb tételek átutalásra előkészítése, átutalása
 7. Pénztárosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,
 • Integrált gazdálkodási program ismerete (pl. CT-EcoSTAT),
 • Költségvetési területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, egyéb szakirányú felsőfokú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondoskodás alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 331-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.
Elektronikus úton: Olasz Sándor gazdasági koordinátor részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

line

Orvos
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1146 Budapest, Hermina út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézmény orvosi feladatok ellátása: biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, orvosi diploma,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • belgyógyász szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • MOK tagság másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondoskodás alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1563/2017. , valamint a munkakör megnevezését: ORVOS.
Elektronikus úton: Szabóné Berta Irén igazgató részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

line

Szociális segítő (fejlesztő foglalkoztatás irányítója)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1146 Budapest, Ida utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fejlesztő foglalkoztatás tervezése, koordinálása, előállított termékek értékesítése, elszámolása. A segítő munkatársak irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szociális felsőfokú végzettség,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális foglalkoztatás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Fogyatékossággal élő emberek számára nyújtott szolgáltatásban szerzett tapasztalat.
 • Gazdálkodási területen szerzett jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondoskodás alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1513/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Szociális segítő (fejlesztő foglalkoztatás irányítója).
Elektronikus úton: Adorján Csilla rehabilitációs szakmai vezető részére a részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

line

fejlesztőpedagógus (2 fő)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1146 Budapest, Hungária körút 146-148.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felnőtt korú látássérültek rehabilitációjában/ fejlesztésében való aktív részvétel. A szakmai teamben való együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, gyógypedagógus,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, látássérült szakos gyógypedagógus és/vagy rehabilitációs szakember a látássérülés területén szerzett képzettség,
 • A látássérültek elemi rehabilitációjában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A látássérültek oktatásában való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1236-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztőpedagógus (2 fő).
Elektronikus úton: Adorján Csilla rehabilitációs szakmai vezető részére a részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

line

ÁPOLÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete székhelye (1146 Budapest, Hermina út 21.) és telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Látássérült kliensek ápolása, gondozása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, felnőtt szakápoló vagy 54 OKJ-s ápolói végzettség,
 •  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, diplomás ápolói végzettség,
 • Fogyatékossággal élő személyek ellátásában szerzett szakmai jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 365-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: ÁPOLÓ.
Elektronikus: úton Mányoki Anikó  részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos.