Vakok Állami Intézete
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

ERC
gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete székhelye 1146 Budapest, Hermina út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Látássérültek elemi és komplex rehabilitációjában való aktív részvétel. A szakmai teamben való együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, látássérültek pedagógiája (tiflopedagógus) szakos gyógypedagógus diploma,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rehabilitációs szakember a látássérülés területén, szomatopedagógia szakirány (mint második szak), szurdopedagógia szakirány (mint második szak) szerzett képzettség,
 • A látássérültek elemi rehabilitációjában szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Élő idegen nyelvismeret.
 • Látássérültek által használt informatikai segédprogramok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1867-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus.
Elektronikus úton: Dr. Tolnayné Csattos Márta részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

 

line

ERC
fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete székhelye 1146 Budapest, Hermina út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Látássérültek elemi és komplex rehabilitációjában való aktív részvétel. A szakmai teamben való együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógus diploma,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rehabilitációs szakember a látássérülés területén, szomatopedagógia szakirány (mint második szak), szurdopedagógia szakirány (mint második szak) szerzett képzettség,
 • A látássérültek elemi rehabilitációjában szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Élő idegen nyelvismeret.
 • Informatikai ismeretek.
 • Manuális, kézműves tevékenységekben való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1866-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztőpedagógus.
Elektronikus úton: Dr. Tolnayné Csattos Márta részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

 

line

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete székhelye (1146 Budapest, Hermina út 21.) és telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Látássérült kliensek ápolása, gondozása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, felnőtt szakápoló vagy 54 OKJ-s ápolói végzettség,
 •  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, diplomás ápolói végzettség,
 • Fogyatékossággal élő személyek ellátásában szerzett szakmai jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 365-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: ÁPOLÓ.
Elektronikus: úton Bőhm László intézményvezető ápoló részére a titkarsag @ vakokintezete.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.