Név

Beosztás

Telefonszám

e-mail cím

Szabóné Berta Irénigazgató06-1/872-9590
igazgato @ vakokintezete.hu
Bőhm Lászlóintézményvezető ápoló06-1/796-2470
intezmenyvezeto.apolo @ vakokintezete.hu
Adorján Csillarehabilitációs szakmai vezető06-1/872-9550
adorjan.csilla @ vakokintezete.hu
Dr. Tolnayné Csattos Mártaelemi rehabilitációs csoportvezető06-1/872-9551
tolnayne.csattos.marta @ vakokintezete.hu
Pogány Gáborfoglalkozási csoportvezető06-1/572-9561
pogany.gabor @ vakokintezete.hu
Bajnai Krisztinaszociális és mentálhigiénés csoportvezető (Hungária krt.-i telephely)06-1/796 2465bajnai.krisztina @ vakokintezete.hu
Joszt Lászlószociális és mentálhigiénés csoportvezető (Hermina úti telephely)06-1/872-9571
joszt.laszlo @ vakokintezete.hu
Mányoki Anikótelephelyvezető ápoló06-1/796-2471
apolo-gondozo.hungaria @ vakokintezete.hu
Turcsányi Tiborosztályvezető ápoló Hungária krt.-i telephely06-1/796-2471
turcsanyi.tibor @ vakokintezete.hu
Nagyné Csiki Beátaosztályvezető ápoló Hermina úti telephely06-1/872-9544
apolo-gondozo.hermina @ vakokintezete.hu
Kuczoráné Ruzsin Krisztinamozgásterapeuta csoportvezető06-1/796-2487
mozgasterapeuta @ vakokintezete.hu
Sas Anettélelmezésvezető06-1/872-9519
sas.anett @ vakokintezete.hu
Falvai RitaOMK vezető06-1/872-9578
falvai.rita @ vakokintezete.hu
Patányi Katalintelephelyvezető06-34/658-844patanyi.katalin @ vakokintezete.hu