Név
BeosztásTelefonszáme-mail cím
Szabóné Berta Irénigazgató06-1/872-9590
igazgato @ vakokintezete.hu
Bőhm Lászlóintézményvezető ápoló06-1/796-2470
intezmenyvezeto.apolo @ vakokintezete.hu
Adorján Csillarehabilitációs szakmai vezető06-1/872-9550
rehebilitacios.szakmai.vezeto @ vakokintezete.hu
Patányi Katalintelephelyvezető06-34/658-844patanyi.katalin @ vakokintezete.hu
Falvai RitaOMK vezető06-1/872-9578falvai.rita @ vakokintezete.hu
Bácsiné Vincze Annagazdasági koordinátor06-1/872-9510becsine.vincze.anna @ vakokintezete.hu
Molnár Lászlóüzemeltetési csoportvezető06-1/872-9513
molnar.laszlo @ vakokintezete.hu
Bajnai Krisztinaszociális és mentálhigiénés csoportvezető (Hungária krt.-i telephely)06-1/796 2465bajnai.krisztina @ vakokintezete.hu
Joszt Lászlószociális és mentálhigiénés csoportvezető (Hermina úti telephely)06-1/872-9571
joszt.laszlo @ vakokintezete.hu
Dénes Líviamozgásterapeuta csoportvezető06-1/796-2487
mozgasterapeuta @ vakokintezete.hu
Kádár Zsuzsaélelmezésvezető06-1/872-9519
elelmezes @ vakokintezete.hu
Dr. Tolnayné Csattos Mártaelemi rehabilitációs csoportvezető06-1/872-9551tolnayne.csattos.marta @ vakokintezete.hu