Közadatkereső

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, ELÉRHETŐSÉGI ADATOKhivatkozás
2.SZERVEZETI STRUKTÚRAhivatkozás
3.A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK VEZETŐIhivatkozás
4.ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐhivatkozás
5.TESTÜLETI SZERV LÉTSZÁMA ÖSSZETÉTELEnem releváns
6.FELÜGYELT KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEKnem releváns
7.FELÜGYELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKnem releváns
8.FELÜGYELT KÖZALAPÍTVÁNYOKnem releváns
9.FELÜGYELT KÖKTSÉGVETÉSI SZERVEZETEKnem releváns
10.VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE ÁLTAL ALAPÍTOTT LAPOKnem releváns
11.FELETTES SZERVhivatkozás

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
1.A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖREhivatkozás
2.THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE BLIND AND ITS SERVICESreference
3.HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAInem releváns
4.EGYÉB HATÓSÁGI HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ SZERV MEGNEVEZÉSEnem releváns
5.A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOKhivatkozás
6.A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE ÁLTAL FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOKhivatkozás
7.A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK NYILVÁNOS KIADVÁNYAI hivatkozás
8.DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉS RENDJE, ÁLLAMPOLGÁRI KÖZREMŰKÖDÉSnem releváns
9.KÖZZÉTEENDŐ JOGSZABÁLYTERVEZETEKnem releváns
10.HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEKnem releváns
11.A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK LEÍRÁSA, EREDMÉNYEI, INDOKOLÁSAhivatkozás
12.ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI hivatkozás
13.KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJEhivatkozás
14MŰKÖDÉSI STATISZTIKA EREDMÉNYEI IDÖBELI VÁLTOZÁSAIhivatkozás
15.KÖTELEZŐ STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ADATOKnem releváns
16.KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKnem releváns
17.KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKnem releváns
18.KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁKnem releváns
19.KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK, INFORMÁCIÓKnem releváns
20.KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATAnem releváns
21.KÖZADATOK ÚJRAHSZNOSÍTÁSÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAKnem releváns
22.JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS KÖZADATOK ÚJRAHASZOSÍTÁSA KAPCSÁNnem releváns
23.KÖZADATOK ÚJRAHASZNOÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOKnem releváns
24.KULTURÁLIS KÖZADATOK DIGITALIZÁLÁSÁRA KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZÖVEGEnem releváns
25.KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK ÉS KÖLTSÉGEKnem releváns

III. GAZDÁLKODÁS
1.ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK, SZÁMVITELI BESZÁMOLÓKhivatkozás
2.FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ ADATOKhivatkozás
3.VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKnem releváns
4.ÜVEGZSEB 5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ SZERZŐDÉSEKhivatkozás
5.KONCESSZIOS TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNOS ADATOKnem releváns
6.NEM ALAPFELADAT ELLÁTÁSÁRA FORDÍTOTT 5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KIFIZETÉSEKnem releváns
7.EU TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEKhivatkozás
8.KÖZBESZERZÉShivatkozás