Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

Közadatkereső

I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
1.1.1. ELÉRHETŐSÉGI ADATOK hivatkozás
1.1.2. SZERVEZETI STRUKTÚRA hivatkozás
1.1.3. A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK VEZETŐI hivatkozás
1.1.4. ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ hivatkozás
1.2. FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK nem releváns
1.3. FELÜGYELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK nem releváns
1.4. FELÜGYELT KÖZALAPÍTVÁNYOK nem releváns
1.5. FELETTES SZERV hivatkozás
1.6. FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK nem releváns
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1. A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE hivatkozás
2.2. THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE BLIND AND ITS SERVICES reference
2.3. A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETE ÁLTAL MEGHIRDETETT PÁLYÁZATOK hivatkozás
2.4. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE hivatkozás
2.5. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁK nem releváns

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
3.1. ELLENŐRZÉSEK
3.1.1. VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA hivatkozás
3.1.2. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI nem releváns
3.1.3. EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK – FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSEK hivatkozás
3.1.4. A MŰKÖDÉSI STATISZTIKA hivatkozás
3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
3.2.1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK hivatkozás
3.2.2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK hivatkozás
3.3. GAZDASÁGI ADATOK
3.3.1. A FOGLALKOZTATOTTAK hivatkozás
3.3.2. TÁMOGATÁSOK nem releváns
3.3.3. ÜVEGZSEB: 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK hivatkozás
3.3.4. EGYÉB KIFIZETÉSEK nem releváns
3.3.5. EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK hivatkozás
3.3.6. KÖZBESZERZÉS hivatkozás

 

4. Nem relevánsok
4.1. TESTÜLETI SZERV ADATAI nem releváns
4.3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI nem releváns
4.4. A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK nem releváns
4.5. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK nem releváns
4.6. FENNTARTOTT LAPOK nem releváns
4.7. A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI nem releváns
4.8. NYILVÁNOS KIADVÁNYOK hivatkozás
4.9. TESTÜLETI DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK nem releváns
4.10. A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK nem releváns
4.11. HATÓSÁGI HIRDETMÉNYEK nem releváns
4.12. KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK nem releváns
4.13. KÖZÉRDEKŰ ADATOK ÚJRA HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK nem releváns
4.14. A KÖZÉRDEKŰ ADATOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS nem releváns
4.15. KONCESSZIÓK nem releváns