uszt tamop547
esza

Lezárult a Perspektívák- Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése a Vakok Állami Intézetében

A 2012. szeptember 30 és 2015. október 31. között lebonyolított projekt eredményeként 3 új szolgáltatási egységet hoztunk létre a látássérült emberek elemi rehabilitációja területén.

A szolgáltatáshoz való hozzáférést 12 megyei szolgáltatási helyszín létrehozásával javítottuk. A megyei elemi rehabilitációs szolgáltatások akadálymentesen megközelíthető bérelt ingatlanokban jöttek létre. Az elemi rehabilitációba való bekerülést, valamint hatékonyságát növelte, hogy a támogatás lehetővé tette megyei szinten is az otthontanítás működtetését. Ilyen esetekben munkatársaink otthon tanították meg a különböző eszközök használatát.

A megyei munkatársaink komoly szerepet vállaltak a rehabilitációt igénylő látássérült emberek felkutatásában, főként a helyi szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal való kapcsolatépítésen keresztül. Ez irányú munkájukat a megyei kórházak szemészeti osztályainak egy-egy munkatársának bevonásával létrehozott egészségügyi kapcsolattartói hálózat létrehozásával segítettük.

A látássérült személyek számára létrehoztuk az Országos Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központot. Az új szervezeti egység vizsgálatai a látássérült emberek egészségi állapotára, esetleges látásmaradványának, mozgásállapotának, szociális és pszichés helyzetének felmérésé irányul. Az állapotfelmérés eljárásrendjébe olyan speciális elemeket is beépítettünk, mint az agysérülés miatt látássérültté vált személyek neuropszichológiai és neuroophtalmológiai vizsgálata. Az OFLÁK munkatársai a rehabilitációs folyamatot megalapozó szakmai vélemény elkészítése mellett, szükség szerint informálták a látássérült személyeket a számukra elérhető juttatásukról és az állapotuknak megfelelő szolgáltatásokról, eszközökről. Az OFLÁK tevékenységéhez kapcsolódóan elkészült a vizsgálatok és az elemi rehabilitációs tevékenységek nyilvántartását szolgáló informatikai program is.

Harmadik szolgáltatási egységként az Országos Módszertani Központot hoztuk létre. Ez a szervezeti egység gondoskodott az elemi rehabilitációt végző civil szervezetekkel történő kapcsolattartásról, hálózattá szervezésükről, a rendszeres találkozók megszervezéséről. A Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja munkatársainak bevonásával számos szakmai dokumentum készült az elemi rehabilitáció gyakorlatáról. Elkészültek a speciális élethelyzetben lévő (halmozottan sérült, kortikális sérült, idős és csecsemőt gondozó) személyek általánostól eltérő elemi rehabilitációs fejlesztését leíró módszertani útmutatók, valamint az elemi rehabilitáció feltételrendszerét meghatározó szakmai szabályozó anyagok. Az OMK számos képzési csomag kidolgozásáról és akkreditációjáról gondoskodott, különböző célcsoportok (gyógypedagógusok, egészségügyi és szociális szakemberek, védőnők, stb.) számára bonyolított le különféle képzéseket. Az szakmai tevékenységről rendszeres időközönként hírleveleket tett közzé, elindította a látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó kiadvány sorozatot. Szintén a Központ szervezésében bonyolítottuk le a látássérült emberek életminőségével foglalkozó kutatásunkat és adtuk ki a kapcsolódó záró tanulmányt, valamint adtuk ki az idegen nyelvű tanulmányok fordítását tartalmazó tanulmánykötetet.

A főbb szakmai tevékenységek mellett az alábbi eredményeink születtek a projekt keretein belül.

 • Részben a projektben rendelkezésre álló forrásból, részben egyéb költségvetési támogatásból megtörtént a VÁI Hermina úti székhelyének teljes felújítása, a projektben létrejött szolgáltatások működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása és az épület akadálymentesítése.
 • Új eszközöket vásároltunk a szolgáltatások működtetéséhez.
 • Két alakalommal bonyolítottunk le tájékoztató kampányt az elemi rehabilitáció népszerűsítése érdekében.
 • Akadálymentesítettük a VÁI-hoz forduló látássérült emberek jogairól és kötelezettségeiről szóló dokumentumokat.
 • A megyei elemi rehabilitációs munkatársak munkájának megkönnyítése érdekében levelező rendszert fejlesztettünk.
 • A jobb információ szolgáltatás érdekében tanácsadó szolgálatot működtettünk a SOTE Szemészeti Klinikáján.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás mértéke: 1.200.000 Ft, melyet 99,96%-ban használtunk fel. A létrejött szolgáltatások fenntartását a projekt 2015.11.01-től kezdve folyamatosan biztosítjuk.

uszt tiop322
erfa

A Vakok Állami Intézete 2013. május 29-én az Európai Unió által támogatott projektet indította látássérült személyek komplex rehabilitációjának bővítését szolgáló új telephely létrehozása érdekében. A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt összefoglaló adatai:

Helyszín Tata város,
Közép-Dunántúli régió
Létrejövő bentlakásos rehabilitációs intézményi férőhelyek száma 45 fő
Látássérültek számára rehabilitációs és
szakemberek számára továbbképzési terek
együttes férőhely
177 fő
Építéssel, korszerűsítéssel
érintett minimális alapterület
2 605 m2
A működés megkezdése 2015. III. negyedév
lterv1

A Vakok Állami Intézetének új, tatai telephelyével lehetővé válik

 1. ambuláns és bentlakásos háttérrel támogatott rehabilitáció, terápiás kezelés és képzés magas színvonalú biztosítása a látássérültek számára, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása révén;

 2. a látássérültek komplex rehabilitációja minőségének és szakmai kompetenciájának fejlesztése a látássérültekkel foglalkozó szakemberek továbbképző központja infrastruktúrájának kialakítása által.

A fenti céloknak megfelelően egy új rehabilitációs központ 2 605 m2-es épülete és körülbelül 8 000 m2-es, rehabilitációs elveknek megfelelően kialakított udvara fogadja a látássérülteket 2015. III. negyedévétől. A látássérültek korszerű rehabilitációs ellátása mellett körülbelül 150 m2-en, 5 előadó és szemináriumi teremben a látássérültekkel foglalkozó szak-emberek továbbképzései zajlanak majd. A rehabilitációs részlegben informatika oktató terem, tapintható írás-olvasás, barkács műhely és foglalkoztató, tankonyha, varrás-szövés, mindennapos tevékenységek, látásnevelés és zeneterápia célú oktatótermek jönnek létre.

Az új rehabilitációs központ teljes körűen akadálymentes lesz. A bentlakó látássérült kliensek számára 16 és 21 m2-es, saját fürdőszobával ellátott lakóegységek állnak majd rendelkezésre. Az összesen 36 lakóegységből a 8 darab nagyobb méretű szoba kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozottak számára is használható lesz.

Az udvar legalább háromféle funkciót lát majd el:

 1. közlekedési szimulációra alkalmas övezet kültéri gyalogos közlekedésben szokásos megoldásokkal, mint változatos szilárd és laza burkolatú út, járdaszegély, rámpa, lépcső;

 2. rehabilitációs célú, művelhető kert kialakítása, valamint

 3. pihenő, rekreációs funkció sétaúttal, kültéri bútorokkal.

lterv2

Tájékoztató

a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú „A Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című kiemelt projekt keretében Tatán megvalósuló építési beruházásról

2015.

A beruházási munkák ütemtervnek megfelelő előrehaladását követően a befejezésére a generálkivitelező Laterex Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés szerinti határidőre, 2015.július 17-re sor került, a ház ezen dátummal megkapta jogerős használatbavételi engedélyét.
A környék lakói az első negyedévben még kevéssé érzékelhették az előrehaladást, hiszen a kivitelező a ház belső villamos és gépészeti kialakításával foglalkozott, március közepétől viszont már hétről hétre látványosabb előrelépésekkel szembesülhettek, ahogy a ház külső homlokzata elnyerte végső formáját, majd a 8000 m2-nyi kert is szépülni kezdett.
2015. májusában további többlettámogatás lehívására nyílt lehetőségünk,, amely miatt módosult a projekt időtartama is. A módosítás az új rehabilitációs központ működtetéséhez szükséges eszközök körének bővítését, több eszközcsoportban lényeges átalakítását célozta. Ennek megfelelően az eszköz beszerzések lebonyolíthatósága érdekében a projekt 2015. november 30-ig történő meghosszabbítására került sor.
2015. október 15-én, a Fehér bot világnapján hivatalos ünnepély keretében az emberi erőforrások minisztere adta át a Vakok Állami Intézetének tatai rehabilitációs központját. Balog Zoltán köszöntőjében azt mondta: “A jó kormányzati politika célja, hogy lehetőségeket teremtsen olyanoknak, akiknek kevesebb lehetőség jutott az életben. Ez az intézet lehetőség arra, hogy a látásukat elvesztő emberek ki tudják teljesíteni magukat. Megkapjanak minden törődést és azzá válhassanak, akik fogyatékosság nélkül is lehettek volna.”
A rehabilitációs intézet átadása volt egyben a Fehér bot hetek 2015 rendezvénysorozat megnyitója. Az eseményen részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok miniszteri biztosa.
A hivatalos átadót követően helyi szakmai szervezetek részére, illetve a látássérültekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek részére érzékenyítéssel egybekötött intézmény bemutató sorozat került megvalósításra, melyek során közel 250 szakember ismerhette meg a telephelyen megvalósult fejlesztés által elérhetővé váló szolgáltatásokat.
A projekt 2015. november 30-án sikeresen lezárult, a vállalt indikátorok teljesültek. Az új telephely működtetéséhez szükséges jogerős működési engedély rendelkezésre áll, így az intézmény készen áll a működés megkezdésére.

 


2014. október 16 – november 15. között tervezett tevékenységeiről:

A munka tetőszigetelés elkészítésével, illetve a gépészeti szerelvények telepítésével folytatódik. Mindeközben megkezdődnek a belső szakipari munkák is. November hónapban várhatóan helyükre kerülnek az épület nyílászárói, s immár téliesített keretek között folyhat tovább a munka. Az időszak további feladatként megkezdődnek a hőszivattyús fűtési rendszer szondáinak fúrásai.

Az elmúlt időszak eseményei: Az épület kivitelei munkálatai az előzetes ütemezés szerint haladnak, a vázszerkezet elkészült. A környéken lakók a munkálatokkal járó kellemetlenségekkel együtt is magukénak érzik a beruházást és látják annak társadalmi értékeit.

SPS9850 Bokrétaünnepély 2014.10.10-én

2014. október 10-én 100%-ban elkészült az épület vázszerkezete, melyet az építtető az ilyenkor hagyományos bokrétaünnepély keretei között üdvözölt. Az ünnepély alkalmából vendégül látta az esemény meghívottjait, közöttük Szekeres Pál miniszteri biztost, Michl Józsefet, Tata város polgármesterét, Bencsik János országgyűlési képviselőt, Szabó Pétert, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályvezetőjét, Sztankov Attilát, a kivitelező Laterex Építő Kft. társtulajdonosát, továbbá az építésben részt vett munkásokat, valamint a sajtó képviselőit.

Alapkőletétel 2014.08.22-én

A nyári időszak fő eseményeként került sor az épület alapkövének letételére, mely alkalomból Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Michl József, Tata város polgármestere és Szabóné Berta Irén, a Vakok Állami Intézetének intézményigazgatója mondott köszöntőt, majd az épület tervrajzainak, látványterveinek, az aktuális napi sajtónak időkapszulában történő elhelyezését követően együttesen rakták az intézmény alapkövét.

SPS8173

2014. június 16 – július 16 közötti tevékenységek

A projekt keretei között egy új, a látássérültek komplex rehabilitációjára, valamint a célcsoport és a velük foglalkozó szakemberek továbbképzésére szolgáló, 2 605 m2-es épület, továbbá a közel 10 ezer m2-es udvarának kialakítására és berendezésére irányul.

A kivitelezési tevékenység 2014.05.19-én indult a területen álló ingatlan bontásával. A bontási munkálatok 2014.június 21-én lezárulnak. Elkezdődnek a szerkezetépítés munkák, melyek várhatóan október közepéig tartanak. A tervezett munkálatok kapcsán már lényegesen alacsonyabb porterhelésre lehet számítani. Ugyanakkor ezen időszakban a teherforgalom időszakosan jelentős mértékben megnövekszik a szerkezetépítéshez szükséges beton szállítása miatt. Emellett a betonöntéshez szükséges zsaluzatok elkészítésével, illetve bontásával járó zajok várhatóak.

A következő 1 hónap folyamán (Június 16 – július 15) az alábbi tevékenységek várhatóak:

 • Bontási munkák lezárása:
  A lebontott ingatlan kiemelt alapjának darálása a 25. héten (június 21-ig) befejeződik. A munka során porszennyezés (a korábbinál már kisebb mértékű) várható. A ledarált anyag már nem kerül elszállításra, azt a szerkezetépítés során újrahasznosítja a kivitelező.
 • Földmunkák, az épület alapjának kiásása:
  A tevékenység a 25-26. héten (június 17-25.) történik, 1-2 munkagéppel, egy héten keresztül. A kiásott föld helyben kerül hasznosításra, így teherforgalommal nem, vagy csak minimális mértékben jár.
 • Daruk felállítása:
  az építési területen 2db toronydaru kerül felállításra a 26. hét (június 24-30) folyamán. A daruk beszállítása és telepítése során ideiglenes forgalomkorlátozásra lehet számítani nagyobb méretű gépek és vontatványok miatt.
 • Bentlakásos épület alapjának elkészítése:
  A 26. héten (június 26-30.) kezdődik a rehabilitációban részt vevő látássérült emberek bentlakásos épülete alapjának elkészítése.

A teljes munkafolyamat 5 héten keresztül tart. Ez alatt sor kerül a zsaluzat építésére, vasalások elkészítésére, a betonalap öntésére, majd a zsaluzat bontására.
A folyamatból július 15-ig várhatóan elkészül a zsaluzás és a vasszerkezetek telepítése. Ezen időszakban a zsaluzat építésével járó zajhatások (kalapácshasználat, fúrás, fűrészhasználat), illetve az építési anyagok területre szállításából adódó teherforgalom várhatóak.

 • Az oktatási központ épülete alapjának elkészítése:
  a 29. héten (július 9-15.) indul a komplexum egyszintes épülete alapjának az elkészítése. Itt július 15-ig a zsaluzási munkálatokra és ebből eredő zajokra számíthat a lakosság.
 • Próbafúrások:
  A beruházás keretében kialakításra kerülő komplexum energiaellátását kizárólag megújuló energia felhasználásával tervezzük, elsődlegesen geotermikus energia igénybevételével. A hőkutak szükséges mennyiségének pontos meghatározásához próbafúrásra kerül sor. Ez a 29. héten (Július 9-15.) válik esedékessé, a szükséges szakhatósági engedély rendelkezésre állását követően.

Horváth Zoltán
projektmenedzser