Vakok Állami Intézete 2019. évi közbeszerzési terve
Sorsz.
Közbeszerzés
Közbeszerzésre irányadó eljárási rend
Tervezett
eljárás fajtája
Eljárás megindításának
terv. időpontja
Szerz. teljesítés várható időpontja
tárgya
tervezett mennyisége
1
Takarítási feladatok ellátása a Vakok
Állami Intézetének épületeiben, 2019-
2021
1
Uniós eljárásrend
Nyilt eljárás
2019.
harmadik
negyedév
2021.
harmadik
negyedév
2
Portaszolgálat ellátása a Vakok Állami
Intézetének épületeiben 2019-2021.
évben
1
Nemzeti eljárásrend
Kbt. 113 § Nyilt eljárás
2019.
harmadik
negyedév
2020.
harmadik
negyedév
3
Földgázenergia beszerzése
Kirendeltségek részére
16.390.424
m3/560.552.
501 MJ
földgáz
Uniós eljárásrend
Nyilt eljárás
2019.
második
negyedév
2019.
negyedik
negyedév
4
Papír és irodaszerek beszerzése
1
Nemzeti eljárásrend
Keretmegállapodás alapján
közvetlen
megrendelés
2019.
harmadik negyedév
2019.
harmadik negyedév

2019. július 05.

Közbeszerzési tervek 2008 – 2018 (archív adatok)