A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.01.28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pénzügyi, gazdálkodási és analitikai feladatok végzése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint:

 1. Pénztárosi feladatok ellátása.
 2. Ellenőrzi a törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelően a számlák helyes tartalmi és formai meglétét. Amennyiben tartalmilag vagy formailag nem felel meg a számla, gondoskodik annak visszajuttatásáról a szállítóhoz.
 3. Az intézetbe érkező bejövő átutalásos számlákat beiktatja az EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszerbe, átadja az illetékes csoportvezetőnek szakmai igazolásra.
 4. Gondoskodik arról, hogy a számlák mögött legyenek a törvényben, illetve a belső szabályozásban meghatározott mellékletek, bizonylatok.
 5. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral (továbbiakban: MÁK)
 6. Vevő számlák elkészítése (nem kliensek), átadása postázásra
 7. Túlfizetések, egyéb tételek átutalásra előkészítése, átutalása,
 8. A beszerzésekben, leltározásban történő közreműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, szakirányú pénzügyi és/vagy számviteli középfokú végzettség,
 • integrált gazdálkodási program ismerete (CT-EcoStat),
 • költségvetési területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • beszerzések bonyolításában szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat/gyakorlat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 222-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: PÉNZTÁROS, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.
 • Elektronikus úton Szűcs Judit gazdasági koordinátor részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtást követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.