A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. Kezeli a házi és letéti pénztárakat, naprakészen vezeti a kiadási és bevételi tételeket Ct Ecostat integrált rendszerben,
 2. kiállítja a térítési díj, alkalmazotti étkezés és egyéb szolgáltatások igénybevételéről a vevő számlákat,
 3. szállítói számlák rögzítése, utalásra történő előkészítése a hozzá tartozó mellékletek ellenőrzésével,
 4. hagyatékkezelési feladatok,
 5. hátralékkezelési feladatok, negyedévente adatot szolgáltat a fenntartó felé a térítési díj tartozás állományról,
 6. közreműködik az adatszolgáltatások előkészítésében,
 7. ellenőrzi a törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelően a számlák formai meglétét,
 8. havonta rendezi ERA bontásban a beazonosítatlan tételeket a pénztári forgalom vonatkozásában,
 9. rögzíti a banki teljesüléseket,
 10. Az intézmény beszerzési szabályzatának megfelelően a beszerzések lebonyolítása és CT rendszerben történő rögzítése, nyomon követése,
 11.  leltározásban való közreműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági érettségi, szakirányú pénzügyi és/vagy számviteli középfokú végzettség,
 • költségvetési területen használt könyvelői program ismerete,
 • költségvetési területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség,
 • beszerzések lebonyolításában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • CT-EcoSTAT program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/2434/2020. , valamint a munkakör megnevezését: GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.
 • Elektronikus úton Szűcs Judit gazdasági koordinátor részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 07.