A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Vakok Állami Intézetében zajló és a jövőben megvalósuló projektek azonosításának, ütemezésének irányítása, megvalósításuk koordinálása, az eredmények szükség szerinti összegzése, hasznosulásuk nyomon követése. A projektek előkészítésének koordinálása, a projektek pénzügyi tervezésének irányítása. A projektek során létrejövő szerződések előkészítése. A közbeszerzési és beszerzési tervek és kiírások előkészítésének irányítása, közbeszerzési és beszerzési folyamatok irányítása. Az informatikai terület operatív irányítása. A csoport feladatainak irányítása, jelentések, összefoglalók készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola/egyetemi végzettség,
 • professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • szociális intézményben szerzett munkatapasztalat,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gazdasági területen szerzett főiskolai/egyetemi végzettség,
 • vezetői tapasztalat,
 • programok, projektek, folyamatok menedzselésében szerzett munkatapasztalat,
 • idegennyelv-tudás (angol/német),
 • jó szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás  a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 18.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-62/2021, valamint a beosztás megnevezését:
  CSOPORTVEZETŐ.
 • Elektronikus úton Dr. Makár Orsolya általános igazgatóhelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-62/2021, valamint a beosztás megnevezését:
  CSOPORTVEZETŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 21.