A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Intézményi járművek napi beosztás szerinti vezetése.
 • Intézményi beszerzésekkel kapcsolatos és egészségügyi szállítási feladatok ellátása.
 • Közreműködés a napi, telephelyek közötti ebédszállításban.
 • Tiszta és szennyes ruha mozgatása, a mosatási rendnek megfelelő gyakoriság, illetve szükség szerint.
 • Az épületek körüli és az intézmény előtti, utcai járdák rendszeres tisztítása, síkosság mentesítése, a kihelyezett szeméttárolók, hamutartók ürítése, tisztítása.
 • Az intézményi telephelyek udvarain gépi fűnyírás, hulladékok eltávolítása, a folyamatos tisztaság fenntartása.
 • Szakmunkások mellett segédmunka ellátása, az épületekben kisegítő munka végzése szükség szerint (bútorok mozgatása, függönyök le- és felrakása, egyéb segédmunkák).
 • Konyha részére segédmunka végzése, szükség szerint (ételmaradék kihordása, tisztítószer odaszállítása).
 • Veszélyes hulladékok telephelyi összegyűjtése, azoknak a kijelölt raktárba hordása, a hűtőszekrényben levő hőmérséklet napi leolvasása és dokumentálása.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • “B” kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmunkás végzettség,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait is tartalmazó önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 13.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/540-1/2020, valamint a beosztás megnevezését: GÉPKOCSIVEZETŐ, KARBANTARTÓ.
 • Elektronikus úton Ködmön Zsolt üzemeltetési csoportvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 20.