A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az épületek körüli és az intézmény előtti, utcai járdák rendszeres tisztítása, síkosságmentesítése. • A kihelyezett szeméttárolók, hamutartók ürítése, tisztítása. • Az intézményi telephelyek udvarain gépi fűnyírás, hulladékok eltávolítása, a folyamatos tisztaság fenntartása. • Az Intézmény területein levő bokrok, faágak, növények elhalt részeinek eltávolítása, metszése. • Az épületekben kisegítő munka végzése szükség szerint (bútorok mozgatása, függönyök le- és felrakása, egyéb segédmunkák). • Tiszta és szennyes ruha mozgatása, a mosatási rendnek megfelelő gyakoriság mellett, illetve szükség szerint. • Konyha részére segédmunka végzése, szükség szerint (ételmaradék kihordása, tisztítószer odaszállítása). • Szakmunkások mellett segédmunka ellátása. • Veszélyes hulladékok telephelyi összegyűjtése, azoknak a kijelölt raktárba hordása, a hűtőszekrényben levő hőmérséklet napi leolvasása és dokumentálása. • Közreműködés a napi ebédszállításban a Hermina úti konyháról a Hungária krt.-i telephelyre.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • “B” kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmunkás végzettség,
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait is tartalmazó önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1584/2019. , valamint a beosztás megnevezését: SEGÉDMUNKÁS.
 • Elektronikus úton Ködmön Zsolt üzemeltetési csoportvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.