A munkavégzés helye:
Vakok Állami IntézeteFoglalkoztató Telephelye
1146 Budapest, Ida utca 5-7

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Látássérült személyek betanítása, segítése, a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett kézműves tevékenységekbe, az intézmény

 • kerámia műhelyében,
  • kézi agyagmegformálás, korongozás, hagyományos és modern díszítéstechnikák, mázazás, különböző technikák megtanítása látássérült személyek részére,
  • kemence kezelése,
  • anyag- és eszközbeszerzés előkészítése,
  • anyagok, eszközök munkához való előkészítése,
  • adminisztratív feladatok,
 • szövő műhelyében
  • a szövéshez szükséges előkészületi munkák (alapanyag hurkolás, láncszemezés, alapanyagok színek szerinti szétválogatása) napi szintű koordinálása,
  • a szőnyegek esztétikai megtervezése (alapanyag és mintázat),
  • a kézi szövés folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, szőnyegek eldolgozása,
  • szövőszékek felvetésének befűzése, bekötése, a szövési munkák előkészítése céljából
  • anyag- és eszközbeszerzés előkészítése, adminisztratív feladatok.
 • gyertya műhelyében
  • a gyertyakészítés folyamatának koordinálása,
  • az előkészítés fázisában gyertyalapok alapanyagának bekeverése, felmelegítése, kiöntése,
  • a kliensek által feltöltött gyertyaformák felöntése, méretre formázása,
  • csomagolásra való előkészítése
  • anyag- és eszközbeszerzés előkészítése,
  • anyagok, eszközök munkához való előkészítése,
  • adminisztratív feladatok,
 • a fejlesztő foglalkoztatás tervezésében, koordinálásában, az előállított termékek értékesítésében, elszámolásában történő együttműködés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szociális felsőfokú végzettség vagy középfokú képesítés OKJ tanfolyam – kerámiaműves és/vagy szociális képzés vagy kerámia készítési ismereteket, jártasságot, gyakorlatot igazoló tanúsítvány (sajátkészítésű, kisebb tárgyak bemutathatók) – textilipari végzettség,
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Fejlesztő foglalkoztatás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • fogyatékos emberek számára nyújtott szolgáltatásban szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • kézműves technikákban való jártasság,
 • gazdálkodási területen szerzett jártasság,
 • CT Ecostat ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 08.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-114/2021, valamint a munkakör megnevezését: SEGÍTŐ.
 • Elektronikus úton Halasi Anita szakmai igagatóhelyttes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.
 • Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-114/2021, valamint a munkakör megnevezését: SEGÍTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 10.