Szakács (Tata)

A munkavégzés helye: Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B. időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. Konyhai feladatok ellátása munkaköri feladatainak alapján.
 2. Az intézmény folyamatos munkarendben működő konyháján szakács feladatok ellátása.
 3. Szakácsként közvetlen irányítója, munkaszervezője a konyhán folyó munkáknak.
 4. Felel az étel megfelelő minőségű, mennyiségű időre történő elkészítéséért.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szakács végzettség,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, diétás szakács végzettség,
 • nagykonyhai főzésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • HACCP rendszer előírásainak ismerete,
 • nagy munkabírás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27. A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 347/2019. , valamint a munkakör megnevezését: SZAKÁCS.
 • Elektronikus úton Kádár Sándorné élelmezésvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat a http://www.vakokintezete.hu/wp-content/uploads/gdpr/TAJ026.pdf oldalon.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.július 31.   A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.