A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
Projekt Csoport
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Projektek tervezésében, lebonyolításában, dokumentálásában való részvétel; pályázatfigyelés; pályázatírás, pályázatok megvalósításában való részvétel, a megvalósítás részbeni irányítása; a pályázati és projekttevékenységekkel összefüggő kapcsolattartások; a VÁI programjainak lebonyolításában való részvétel; a VÁI projekttevékenységével kapcsolatos szakmai fejlesztésekben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben, a munkakör tekintetében előírt iskolai végzettség,
 • professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • szociális területen szerzett munkatapasztalat,
 • projekttevékenységben szerzett munkatapasztalat (legalább 3 év),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Projektmenedzseri tapasztalat,
 • pályázatírásban szerzett tapasztalat,
 • projektek pénzügyi tevékenységeiben szerzett munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 08.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-59/2021, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS MUNKATÁRS.
 • Elektronikus úton Dr. Makár Orsolya általános igazgatóhelyettes részére részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a e-mail tárgymezőjében feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-59/2021, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS MUNKATÁRS.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör rugalmas munkarendben ellátható.

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő,

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.