A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye
2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakosított ellátásban (elsősorban rehabilitációs intézményben) esetmunka látássérültekkel, az erre a területre vonatkozó jogszabályok ismeretével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem, szociális munkás vagy okleveles egészségügyi szociális munkás vagy okleveles szociálpolitikus vagy szociálpedagógus végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség,
 • nyitottság, tolerancia, empátia,
 • határozott fellépés,
 • önálló munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Fogyatékossági területen töltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • látássérült személyek rehabilitációjában való jártasság,
 • a szociális ellátó rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez éskezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 05.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-121/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZOCIÁLIS MUNKATÁRS (TATA).
 • Elektronikus úton Olti Zita csoportvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-121/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZOCIÁLIS MUNKATÁRS (TATA).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.