A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Üzemeltetési – vagyongazdálkodási feladatok ellátása a Vakok Állami Intézete telephelyein. Szervezi az Üzemeltetési csoport feladatkörébe tartozó munkafolyamatokat. Irányítja és ellenőrzi az intézet műszaki dolgozóinak munkáját. Gondoskodik az anyag és eszközbeszerzésekről, raktárra vételezésről, üzembe helyezésről, készletkiadásról, selejtezésről, a leltározásról. Gondoskodik a munka-, tűzvédelmi feladatok végrehajtásáról és a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátásáról. Szakmailag igazolja az intézethez beérkező szállítói számlákat. Elkészíti a műszaki dolgozók munkaköri leírását. Évente szabadságolási ütemtervet készít.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, szakirányú műszaki végzettség,
 • intézmény-üzemeltetési, gazdálkodási területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, szakirányú műszaki végzettség,
 • Költségvetési területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Integrált gazdálkodási program ismerete (pl. CT-EcosTAT).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. március 1. tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 11.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 371/2019. , valamint a beosztás megnevezését: ÜZEMELTETÉSI CSOPORTVEZETŐ.
 • Elektronikus úton Bécsiné Vincze Anna gazdasági koordinátor részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.