2018. évi
ellenőrzések
Ellenőrzés iktatószáma /
ellenőrzés azonosítója
A külső ellenőrzést végző megnevezéseA javaslat alapján előírt intézkedésMegjegyzés
428/2018Budapest Főváros Kormányhivatala, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálynem relevánsNem érkezett meg 2019..01.10. napjáig a vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum.
630/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala
XIV. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
nem relevánsA helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást.
631/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala Egészségügyigazgatási és Nyilvántartási
Osztály
Vizesblokk felújítása2019. január hónapban ismételt ajánlattételi felhívást tesz közzé a VÁI.
671/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala VI.
Kerületi Hivatala
Népegészségügyi
Osztály
nem relevánsA helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást.
724/2018Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatala Tatabányai Járási
Hivatal
nem relevánsA helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást.
765/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Főosztály
A Hermina és Hungária telephelyek vizesssblokk felújítására árajánlat kérése. HEPA szűrés (oltási könyvek és titer vizsgálatok) ügyintézése. A szakápolás dokumentációs hiányosságaira történő figyelemfelhívása a kollégáknak. A VÁI a vizesblokkok felújítása kapcsán megtette a szükséges lépéseket, a garanciális hibákat kijavíttatta, ille a Hermina út viszonylatában ajánlattételei felhívás került kiírásra.
784/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Hatósági Főosztály
Népegészségügyi
Osztály
Vizesblokk - garanciális javítások elvégeztetése. Fertőtlenítőszerek megfelelő tárolásának biztosításaA VÁI a vizesblokkok felújítása kapcsán megtette a szükséges lépéseket, a garanciális hibákat kijavíttatta, ille a Hermina út viszonylatában ajánlattételei felhívás került kiírásra.
1106-2/2018Pest Megyei
Kormányhivatal
Szakképzési és
Felnőttképzési Főosztály
nem relevánsnem releváns
1314/2018Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Észak-Pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Az üzemeltői ellenőrzés folyamatos végzése, ellenőrzése, dokumentálása. Az elvégzett karbantartások során feltárt hibák azonali megrendelése és kijavítása A fürdő helyiségben elhelyezett automatikus tűzjelző kiiktatására ( pára esetén téves riasztást ad) engedélykérelem benyújtása a Fővárosi Katasztófavédelmi Igazgatóság felé 2018.12.10.
1503/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
AO módosíttatása a fenntartóval, SZMSZ, szakmai prpgram módosítása, munkaszerződések pontosításanem releváns
1837/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
nem relevánsnem releváns
1959/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Belső Ellenőrzési
Főosztály
1)A beosztások készítése fokozott figyelemmel történjen. 2) A dolgozók értesíteni kell a munkabértartozásról. 3) A KT.megalakítására felhívás több fórumon történjen. 4) A fizetési jegyzék átvételének dokumentálása.nem releváns
2078/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
nem relevánsNem érkezett meg 2019..01.10. napjáig a vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum.
2117/2018Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
Az alvállalkozásba adás kapcsán kikérte a VÁI a közbeszerzési szakértő és a VÁI jogásza véleményét, akik egybehangzóan azon a szakmai állásponton voltak, hogy a Kbt. Szerinti eljárás esetében a szerződés módosítására ezen "hiányosság" okán nincs llehetőség. A megállapodás módosítása, majd fenntartói jóváhagyatása.nem releváns
2207/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
1.),2.) A szabályzatok felülvizsgálata,
átdolgozásuk.
3.) Beszerzéshez kapcsolódó árajánlat bekérés fokozott ellenőrzése.
4.) ÁBPE. Továbbképzésre jelentkezés.
nem releváns
2309/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Kommunikáció tréner felkutatásanem releváns

2017. évi
ellenőrzések
Ellenőrzés iktatószámaIktatás dátumaA külső ellenőrzést végző megnevezéseAz ellenőrzés tárgyaA javaslat alapján előírt intézkedésMegjegyzés
2589-0/2017-10052017.11.22
10:00
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Fővárosi KirendeltségÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHONOK FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSE 2017.11.28-29nrA vizsgálat eredményéről nem kapott a VÁI tájékoztatást/jegyzőkönyvet.
2200-5/2017-10052017.11.09
15:31
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Fővárosi KirendeltségNOVÁK BÉLA HALÁLESETE KAPCSÁN (SZGYF kirendeltségi helyszíni vizsgálat)nrnr
2107-0/2017-10052017.11.07
7:43
Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatóságPÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS - BIZONYLATI FEGYELEM (belső ellenőrzés)Szabályzatok módosítása (számiviteli politika, leltározási szabályzat). A bruttó elszámolás elvének alkalmazása az idegen pénzeszközök esetében. nr
713/2017-10052017.02.15
14:26
EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Beruházás- Végrehajtási Főosztály Monitoring és Nyomkövetési OsztályMonitoring látogatás (TIOP -3.2.2.-12/1-2013-0001nrNem került hiányosság megállapításra, így intézkedés nem vált szükségessé.
2505/2017-10052017.11.06
14:41
EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság EU Fejlesztések Ellenőrzési, Kifogás-és Szabálytalanság-kezelési Főosztálya Helyszíni Ellenőrzési OsztályHelyszíni ellenőrzés (TIOP -3.2.2.-12/1-2013-0001nrNem került hiányosság megállapításra, így intézkedés nem vált szükségessé.

2016. évi
ellenőrzések
Iktatószám
Iktatás dátuma
Küldő/Címzett neve
Irat tárgya
Altárgy
Megállapítás/hiányosság
9-1/2016-10052016.01.29 11:30Európai Támogatásokat Auditáló FőigazgatóságEUTAF ELLENŐRZÉSELLENŐRZÉSI JELENTÉS
MEGKÜLDÉSE
Nem nyilvános
696-0/2016-10052016.02.16 11:51Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi OsztályJÁRVÁNYÜGYI ÉS HIGIÉNÉS VIZSGÁLATJEGYZŐKÖNYVMegállapítást nem tett, hiányosságot nem talált.
171-1/2016-10052016.04.28 11:46Émi-Tüv Süd Kft.6. FELÜGYELETI AUDIT 2016.01.12AUDITJELENTÉS
2016.01.12-13 – 6.
FELÜGYELETI MEGÚJÍTÓ
AUDITRÓL
A vizsgált menedzsmentrendszer teljes kőrűen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. Eltérést nem találtak.
1002-2/2016-10052016.05.02 15:31Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Éelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi OsztályHERMINA ÚTI KONYHAHERMINA ÚT
FŐZŐKONYHA
ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
Megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
1091-1/2016-10052016.05.04 11:08Magyar Nemzeti LevéltárLEVÉLTÁRI ELLENŐRZÉSIRATKEZELÉS
ELLENŐRZÉSE –
JEGYZŐKÖNYV
Hiányosságot nem állapít meg, javaslat az irattár áthelyezésére, selejtezésre.
1376-0/2016-10052016.05.17 09:58Budapest Főváros Kormányhivatala Xiv. Kerületi Hivatala Népegészségügyi OsztályHUNGÁRIA KRT JÁRVÁNYÜGYI ÉS HIGIÉNÉS VIZSGÁLATAJEGYZŐKÖNYV A
2016.05.12-I
HUNGÁRIA KRT JÁRVÁNYÜGYI ÉS
HIGIÉNÉS VIZSGÁLATA
Megállapítást nem tett, hiányosságot nem talált.
1166-1/2016-10052016.05.19 16:39Emmi Pályázatok Felülvizsgálati FőosztályaHELYSZÍNI ELLENŐRZÉS TIOP – 05. 18 – 19.HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
Hiányosságot nem állapít meg, további intézkedés nem szükséges
1191-3/2016-10052016.06.24 10:52Emmi Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya, Helyszíni Ellenőrzési OsztályZÁRÓ ELLENŐRZÉSHELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
Hiányosságot nem állapít meg, további intézkedés nem szükséges

2015. évi
ellenőrzések
Iktatószám>
Iktatás dátuma
Küldő/Címzett neve
Irat tárgya
Altárgy
Megállapítás/hiányosság
666-0/2015-10052015.02.10 10:29Budapest Főváros Kormányhivatala Xiv. Kerületi Népegészségügyi IntézetHASZNÁLATBAVÉTELI ELJÁRÁSSZAKHATÓSÁGI
ÁLLÁSFOGLALÁS
KÉRÉSHEZ
HELYSZÍNI
ELLENŐRZÉSRŐL
JEGYZŐKÖNYV
Hiányosságot nem állapít meg, hatósági eljárást nem indít.
22-1/2015-10052015.02.17 06:25Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya Uniós Programok Jogi és Közbeszerzés-EllenőrzésiSZERVERBESZERZÉS–HOMOGÉN
SZERVEREK
BESZERZÉSE II.
KÖZBESZERZÉSI
UTÓELLENŐRZÉSI
JELENTÉS
Hiányosságot nem állapít meg, egyéb észrevétel, kivogás nem volt, javaslatot nem tesz.
750-0/2015-10052015.02.18 06:50Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatóságHELYSZÍNI ELLENŐRZÉS – 2014.12.11JEGYZŐKÖNYV
NÉVTELEN
PANASZ-
BEJELENTÉS
VIZSGÁLATA
KAPCSÁN
Javaslat: fokozottan ügyelni a költözéssel kapcsolatos információk ellátottak irányába töténő folyamatos megosztására.
172-1/2015-10052015.04.09 10:04Émi-Tüv Süd Kft.5. FELÜGYELETI AUDIT 2015.01.13AUDITJELENTÉS
2015. 01.12
A vizsgált menedzsment - rendszer teljes kőrűen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. Eltérést nem találtak.
1150-3/2015-10052015.05.18 13:28Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési FőosztályaSORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉS – TÁMOP, TIOPLEZÁRT
ELLENŐRZÉSI
JELENTÉS
Megállapítás: a vizsgált területről, a folyamatokról összességében: Megfelelő
1554-0/2015-10052015.05.19 12:48Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és MunkaügyiMOSODAJEGYZŐKÖNYV
HELYSZÍNI
ELLENŐRZÉSRŐL
Hiányosságot nem állapít meg, hatósági eljárást nem indít.
1834-0/2015-10052015.07.07 12:28Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi FőosztályLSER 2013ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
1443-1/2013 SZ.
LSER2013
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
1835-0/2015-10052015.07.07 12:32Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi FőosztályLSER 2012ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
3319-3/2012 SZ.
LSER2012
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
1923-3/2015-10052015.07.23 15:40Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalFELNŐTTKÉPZÉSI SZAKKÉPZÉSI ELLENŐRZÉSHELYSZÍNI
VIZSGÁLAT
JEGYZŐKÖNYVE
Hiányosságot nem állapít meg, egyéb észrevétel, kivogás nem volt, javaslatot nem tesz.
2066-1/2015-10052015.08.31 14:37Emberi Erőforrás Támogatákezelő Európai Uniós és Határmenti Programok Igazgatósága – Farkas Bertalan PéterPROJEKT-
MENTORÁLÁS
JEGYZŐKÖNYV –
2015.08.31
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
2066-3/2015-10052015.09.23 11:49Emberi Erőforrás Támogatákezelő Európai Uniós és Határmenti Programok Igazgatósága – Farkas Bertalan PéterPROJEKT-
MENTORÁLÁS
JEGYZŐKÖNYV –
2015.09.22
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. A szakmai megvalósítók projekt és szakmai dokumentációja gondosságot mutat.
2118-1/2015-10052015.10.01 15:39Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Farkas Bertalan PéterPROJEKT-
MENTORÁLÁS
JEGYZŐKÖNYV
LÁTOGATÁSRÓL
2015.09.24
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
2118-2/2015-10052015.10.28 15:34Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Farkas Bertalan PéterPROJEKT-
MENTORÁLÁS
JEGYZŐKÖNYV
MENTORI
TEVÉKENYSÉGHEZ
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.

2014. évi
ellenőrzések
Iktatószám
Iktatás dátuma
Küldő/Címzett neve
Irat tárgya
Altárgy
Megállapítás/hiányosság
1292-0/2014-10052014.05.15 14:33Budapest Főváros KormányhivatalaÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS A FOGLALKOZTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYÉNVÉGZÉS KÜLDÉSE HIÁNYPÓTLÁSRÓL
1292-1/2014-10052014.05.20 14:04Budapest Főváros KormányhivatalaÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS A FOGLALKOZTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYÉNHIÁNYPÓTLÁS
2317-0/2014-10052014.11.17 16:07Budapest Főváros Kormányhivatala, Xiv. Kerületi Népegészségügyi IntézeteÁLLTALÁNOS HIGIÉNÉS ELLENŐRZÉSJEGYZŐKÖNYV - 2014.11.17. PANASZBEJELENTÉS ÁGYIPOLOSKA ELŐFORDULÁSA MIATT
2470-0/2014-10052014.12.12 13:59Pest Megyei Kormányhivatal -Élelmiszer Ellenőrzési Osztály (Nébih)FŐZŐKONYHA TÉLI ÉLELMISZERLÁNC ELLENŐRZÉSE FŐISKOLAI HALLGATÓKKALJEGYZŐKÖNYV HATÓSÉGI ELLENŐRZÉSRŐL

2013. évi
ellenőrzések
Iktatószám
Iktatás dátuma
Küldő/Címzett neve
Irat tárgya
Altárgy
Megállapítás/hiányosság
292-1/2013-10052013.01.16 8:24Fővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatóságTŰZVÉDELMI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEGYSZERŰSÍTETT JEGYZŐKÖNYV - TŰZVÉDELMI CÉLELLENŐRZÉS TAPASZTALATAIRÓLHiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tett.
1780-0/2013-10052013.08.12 13:16Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási SzerveÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS A FOGLALKOZTATÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYÉNJEGYZŐKÖNYV MEGKÜLDÉSEA vizsgált időszakban ellenőrzött tételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek elbírálásra és számfejtésre. Négy esetben módosítást javasoltak.
1814-0/2013-10052013.08.21 16:16Emberi Erőforrások Minisztériuma ÁllamtitkárA VÁI PORTÁLJÁNAK KÜLSŐ SÉRÜLÉKENYSÉG-VIZSGÁLATAJELENTÉSA porta védelme megfelelő.
2311-0/2013-10052013.11.08 11:25Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrzési HivatalIDA U-I KONYHA FŐZŐKONYHÁVÁ ALAKÍTÁSAJEGYZŐKÖNYV HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSRŐL - IDA U-I KONYHA - FŐZŐKONYHÁVÁ ALAKÍTÁSAHiányosságot nem állapít meg, négy intézkedési javaslatot tett.
2311-1/2013-10052013.12.10 14:58Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrzési HivatalIDA U-I KONYHA FŐZŐKONYHÁVÁ ALAKÍTÁSAJEGYZŐKÖNYV HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSRŐL - IDA U-I KONYHAHiányosságot nem állapít meg, két intézkedési javaslatot tett.

2012. évi
ellenőrzések
Iktatószám
Iktatás dátuma
Küldő/Címzett neve
Irat tárgya
Altárgy
Megállapítás/hiányosság
538-0/2012-10052012.02.09 10:45Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és GyámhivatalBENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS ELLENŐRZÉSESZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, HIVATALOS FELJEGYZÉS - 2011. NOVEMBER 15-I ELLENŐRZÉSRŐLHiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
730-0/2012-10052012.03.12 11:36Budapest Főváros Kormányhivatala - Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve - (Volt Ántsz)ÁPOLÁSSZAKFELÜGYELETI MOZGÁSTERÁPIÁS - GYÓGYTORNAELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV - GYÓGYTORNA - MOZGÁSTERÁPIA - 2012.03.12.Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tett.
761-0/2012-10052012.03.21 13:21Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény Családsegítő Módszertani CsoportCSALÁDSEGÍTŐ ELLENŐRZÉSE A VANOCSBAN2011.12.28-I ELLENŐRZÉSRŐL SZÓLÓ SZAKVÉLEMÉNYJavaslat: információs falitábla kihelyezését a várakozó helyiségben, támogató szolgálatok bevonása, továbbképzési terv egységesítése, a Szakmai Progam, és az SZMSZ hiányzó részeinek pótlása. Megállapítás: a szolgálatnál folyó munka végiggondolt, szabályszerű keretben folyik.
733-1/2012-10052012.12.06 10:01Budapest Főváros Kormányhivatala (Volt Ántsz) Xiv-Xiv Kerületi Népegészségügyi IntézeteKÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉSTELJESKÖRŰ, ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS JEGYZŐKÖNYVEHiányosságot nem állapított meg, javaslatot nem tett.