Az Országos Felnőtt Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központ (továbbiakban: OFLÁK) 16 életéven felüli felnőtt látássérült személyek sikeres rehabilitációjának kiindulópontját jelenti. Tevékenységünk magába foglalja a jelentkező személyek funkcionális látásának vizsgálatát, valamint az önálló életviteli készségek, a pszichés állapot, egészségi állapot, a szociális helyzet és a fizikai képességek felmérését.

A vizsgálat menete:

  1. Állapotfelmérés:

Az állapotfelmérés személyre szabottan, beszélgetés keretében történik, ahol szociális munkás, pszichológus, rehabilitációs tanár vagy gyógypedagógus, gyógytornász, egészségügyi asszisztens és a vizsgált személy vesz részt.

A beszélgetés során megismerkedünk a jelentkező élethelyzetével és felmérjük, hogy milyen rehabilitációs szolgáltatásra van szüksége a különböző területeken: például: közlekedés, önellátás, háztartási munkák, munkavégzés, olvasás, számítógép-használat. Kérdéseink arra irányulnak, hogy milyen egyéni tényezők segítik vagy hátráltatják a vizsgált személy szolgáltatásban való részvételét, milyen rehabilitációs igényei és szükségletei vannak.

  1. Funkcionális látásvizsgálat:

A funkcionális látásvizsgálatot rehabilitációs tanár vagy gyógypedagógus végzi, a meglévő látási funkciók feltérképezése, felmérése érdekében. Legfontosabb célja eldönteni, hogy a látássérült személy a meglévő látását praktikusan hogyan tudja a lehető legoptimálisabban használni a különböző rehabilitációs területeken, és melyek azok a tevékenységek, amelyekben ajánlott meglévő ismereteinek, képességeinek és készségeinek fejlesztése. A vizsgálat további célja megállapítani, hogy a rehabilitációs folyamatban milyen módszereket alkalmazzanak a szakemberek, milyen technikák lesznek legjobban hasznosíthatók a kliens számára a tanulás során.

A funkcionális látásvizsgálat része az optikai eszközpróba, ahol javaslatot teszünk optikai segédeszközre, aminek segítségével a látássérült személy vizuális funkciói a legnagyobb mértékben támogathatók.

  1. Kiegészítő vizsgálatok:

A vizsgálat alapján felmerülhet az igény más szakember bevonásával valamilyen kiegészítő vizsgálat elvégzésére,  például szemészorvos, neuroophtalmológus vagy neuropszichológus, szurdopedagógus.

A vizsgálat eredménye

A vizsgálat alapján két-három héten belül a kliens postán és/vagy e-mailen megkapja rehabilitációs javaslatát, amely tartalmazza az állapotfelmérés és a funkcionális látásvizsgálat eredményét és szükség esetén javaslatot ad ellátási helyre, formára, valamint olyan modul területekre, amelyek alapját a vizsgált személy igényei és szükségletei határozzák meg.
Amennyiben a résztvevő látásteljesítményében vagy állapotában változás áll be és szükségét érzi újabb felmérésnek, a későbbiekben újra jelentkezhet kontrollvizsgálatra.

Tudnivalók:

  • Az állapotfelmérés, a funkcionális látásvizsgálat és a kiegészítő vizsgálatok igénybevétele térítésmentes.
  • Az állapotfelmérés és a funkcionális látásvizsgálat átlagos időtartama 3-4 óra.
  • A vizsgálatra előzetes időpont egyeztetés szükséges. A Jelentkezés történhet személyesen, telefonon vagy e-mailben. Az egyeztetés során munkatársunk telefonon lekérdezi a vizsgálat összeállításához szükséges információkat és tájékoztatást ad a vizsgálatról.
  • A vizsgálatra kérjük, hogy hozzák magukkal személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya), a szemészeti vizsgálatok leleteit, optikai segédeszközeit. és ha van egyéb olyan orvosi papírjuk (lelet, zárójelentés), amely egészségi állapotukról fontos információt tartalmaz.

Elérhetőségek, időpontkérés:

OFLÁK vezető
Cím: 1146 Budapest, Hermina út 21. Fsz. A 108 szoba
Tel: 06-1/872-9557; 06-20/404-9349
e-mail: oflak(kukac)vakokintezete(pont)hu