Vakok Állami Intézete
feladatellátásának, teljesítményének
mérésére szolgáló mutatók
Évek
101211
Fogyatékossággal
élők tartós
bentlakásos ellátása
(gondozási napok)
101212
Fogyatékossággal
élők rehabilitációs
célú bentlakásos ellátása
(gondozási nap)
101221
Fogyatékossággal
élők nappali
ellátása
(ellátottak száma)
107030
Szociális / fejlesztő
foglalkoztatás
(ellátottak száma)
107054
Családsegítés
(ellátottak száma)
2019
404541353322440
2018
423601370922470
2017
440761287524490
2016
242321172820160
2015
452609855194191
2014
43732114961937187
2013
3287910304222586
2012
34290108742625177