Vakok Állami Intézete feladatellátásának teljesítményének mérésére szolgáló mutatók

 

101211
Fogyatékossággal
élők tartós
bentlakásos ellátása
(gondozási napok)
101212
Fogyatékossággal
élők rehabilitációs célú
bentlakásos ellátása (gondozási nap)
101221
Fogyatékossággal
élők
nappali ellátása
(ellátottak száma)
107030
Szociális
foglalkoztatás (ellátottak száma)
107054
Családsegítés (ellátottak száma)
2014. év 43 732 11 496 19 37 187
2015. év 45 260 9 855 19 41 91