tamop

Lezárult a Perspektívák- Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése a Vakok Állami Intézetében

A 2012. szeptember 30 és 2015. október 31. között lebonyolított projekt eredményeként 3 új szolgáltatási egységet hoztunk létre a látássérült emberek elemi rehabilitációja területén.

A szolgáltatáshoz való hozzáférést 12 megyei szolgáltatási helyszín létrehozásával javítottuk. A megyei elemi rehabilitációs szolgáltatások akadálymentesen megközelíthető bérelt ingatlanokban jöttek létre. Az elemi rehabilitációba való bekerülést, valamint hatékonyságát növelte, hogy a támogatás lehetővé tette megyei szinten is az otthontanítás működtetését. Ilyen esetekben munkatársaink otthon tanították meg a különböző eszközök használatát.

A megyei munkatársaink komoly szerepet vállaltak a rehabilitációt igénylő látássérült emberek felkutatásában, főként a helyi szociális és egészségügyi szolgáltatásokkal való kapcsolatépítésen keresztül. Ez irányú munkájukat a megyei kórházak szemészeti osztályainak egy-egy munkatársának bevonásával létrehozott egészségügyi kapcsolattartói hálózat létrehozásával segítettük.

A látássérült személyek számára létrehoztuk az Országos Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központot. Az új szervezeti egység vizsgálatai a látássérült emberek egészségi állapotára, esetleges látásmaradványának, mozgásállapotának, szociális és pszichés helyzetének felmérésé irányul. Az állapotfelmérés eljárásrendjébe olyan speciális elemeket is beépítettünk, mint az agysérülés miatt látássérültté vált személyek neuropszichológiai és neuroophtalmológiai vizsgálata. Az OFLÁK munkatársai a rehabilitációs folyamatot megalapozó szakmai vélemény elkészítése mellett, szükség szerint informálták a látássérült személyeket a számukra elérhető juttatásukról és az állapotuknak megfelelő szolgáltatásokról, eszközökről. Az OFLÁK tevékenységéhez kapcsolódóan elkészült a vizsgálatok és az elemi rehabilitációs tevékenységek nyilvántartását szolgáló informatikai program is.

Harmadik szolgáltatási egységként az Országos Módszertani Központot hoztuk létre. Ez a szervezeti egység gondoskodott az elemi rehabilitációt végző civil szervezetekkel történő kapcsolattartásról, hálózattá szervezésükről, a rendszeres találkozók megszervezéséről. A Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja munkatársainak bevonásával számos szakmai dokumentum készült az elemi rehabilitáció gyakorlatáról. Elkészültek a speciális élethelyzetben lévő (halmozottan sérült, kortikális sérült, idős és csecsemőt gondozó) személyek általánostól eltérő elemi rehabilitációs fejlesztését leíró módszertani útmutatók, valamint az elemi rehabilitáció feltételrendszerét meghatározó szakmai szabályozó anyagok. Az OMK számos képzési csomag kidolgozásáról és akkreditációjáról gondoskodott, különböző célcsoportok (gyógypedagógusok, egészségügyi és szociális szakemberek, védőnők, stb.) számára bonyolított le különféle képzéseket. Az szakmai tevékenységről rendszeres időközönként hírleveleket tett közzé, elindította a látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó kiadvány sorozatot. Szintén a Központ szervezésében bonyolítottuk le a látássérült emberek életminőségével foglalkozó kutatásunkat és adtuk ki a kapcsolódó záró tanulmányt, valamint adtuk ki az idegen nyelvű tanulmányok fordítását tartalmazó tanulmánykötetet.

A főbb szakmai tevékenységek mellett az alábbi eredményeink születtek a projekt keretein belül.

  • Részben a projektben rendelkezésre álló forrásból, részben egyéb költségvetési támogatásból megtörtént a VÁI Hermina úti székhelyének teljes felújítása, a projektben létrejött szolgáltatások működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása és az épület akadálymentesítése.
  • Új eszközöket vásároltunk a szolgáltatások működtetéséhez.
  • Két alakalommal bonyolítottunk le tájékoztató kampányt az elemi rehabilitáció népszerűsítése érdekében.
  • Akadálymentesítettük a VÁI-hoz forduló látássérült emberek jogairól és kötelezettségeiről szóló dokumentumokat.
  • A megyei elemi rehabilitációs munkatársak munkájának megkönnyítése érdekében levelező rendszert fejlesztettünk.
  • A jobb információ szolgáltatás érdekében tanácsadó szolgálatot működtettünk a SOTE Szemészeti Klinikáján.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás mértéke: 1.200.000.000 Ft, melyet 99,96%-ban használtunk fel. A létrejött szolgáltatások fenntartását a projekt 2015.11.01-től kezdve folyamatosan biztosítjuk.

2015. november 30.

Projekt szerződések 2011. évi CXII. tv. 1. sz. melléklet III/7. pont

Szállító / szolgáltató neveSzerződés tárgyaHatályaNettó(Ft)
Trade – Show Kftszakmai kontroller feladatok2012.11.22.-
2015.10.31.
6 555 795
Perfekt – Tender Kftközbeszerzés lebonyolítás és tanácsadás2012.11.27.-
2015.10.31
16 677 165
Hibabontó Kft.nyilvántartó rendszer kialakítás2012.12.28.–
2014.12.31.
7 874 016
Hibabontó Kft.informatikai feladatok lebonyolítás, projekt vezetés, informatikai döntések segítése2012.12.17.-
2015.03.31.
6 929 134
Katona Ügyvédi Irodaáltalános jogászi feladatok2013.01.15.-
2015.10.31.
12 094 488
Bell and Partners
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
a projekt kommunikációjához kapcsolódó kreatív PR feladatainak, valamint kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása2013.04.03.-
2015.03.30.
22 980 000
Frauditor Kft.könvvizsgálati szolgáltatás2013.06.07.-
2015.10.31.
7 952 756
“Informatika a látássérültekért” Alapítványinfokommunikációs akadálymenetesítési szakértői tanácsadás2013.06.07.-
2015.03.31.
6 600 000
Adatközpont Kft.OFLÁK vizsgálatainak valamint az elemi rehabilitációkeretében nyújtott szolgáltatások dokumentálására szolgáló elektronikus nyilvántartó rendszer2013.11.29.-
2014.12.29.
16 500 000
ISSUES Management Kft.projekt kommunikációjához kapcsolódó médiavásárlási és gyártási feladatok, ügynökségi szolgáltatások ellátása2014.01.27.-
2014.03.31.
16 293 000
Argus Optik Kft.Látásvizsgáló, szemészeti rendelői, terápiás és optikai eszközök beszerzése2014.04.16.-
2014.12.30.
15 976 607
Capital Research Kft.A projekt keretében, látássérült személyek életminőségével és elemi rehabilitáció ellátásával kapcsolatos kutatási feladatok ellátása2015.02.05.-
2015.06.05.
13 950 000
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.Projekt lebonyolításához tartozó levelező rendszer fejlesztése2015.04.24.-
2015.06.19.
5 782 000
Bell and Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.a projekt kommunikációjához kapcsolódómédiavásárlási és gyártási feladatok valamint kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása2015.06.08.-
2015.06.29.
11 641 369
Táblázat frissítve: 2015. junius 08.