A Vakok Állami Intézete (VÁI) öt telephelyen működik, a felújítás a Hermina út 21., illetve Hungária körút 146-148.számú ingatlanokra terjedt ki.
A Hermina úti épületegyüttes régi szárnya a szomszédos Ferences Mária Misszionárius Nővérek műemlék templomával egy időben épült. Itt működik a rehabilitációs intézmény, az Elemi Rehabilitációs Centrum (ERC), a nappali ellátás, valamint az ápolást- gondozást nyújtó szakellátás is. A 70-es években hozzáépített szárnyban lakószobák, illetve az igazgatóság található. A Hungária körúti épületegyüttes eredetileg a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület székházaként épült 1902-ben. Az épület tervezői Hajós Alfréd és Villányi János. Formai elemeiben magán hordozza a késő magyar szecesszió jegyeit, valamint illeszkedik a szomszédban (Ajtósi Dürer sor 39.) álló, 1899-1904 között épült Vakok Intézete (tervezte: Baumgarten Sándor, Herczegh Zsigmond) formai jegyeihez, anyaghasználatához. Ebben az épületben az ápoló gondozó otthon működik. Az épületegyütteseken az idők során több, egymástól független kisebb felújítás, átalakítás történt. Komolyabb változást, nagyobb átalakítási, korszerűsítési lehetőséget adó beavatkozásra ez idáig csak 2007-ben került sor. Az elmúlt évek finanszírozási lehetőségei – nagy nehézségek árán – csupán az épületek állagának szinten tartását tették lehetővé, melynek során az épületeinkbe 5 db lift került beépítésre.

látványterv hungária körúti épület bejárata

A Magyar Köztársaság Kormánya 1408/2012. (IX.28) Kormányhatározata alapján 382.523 eFt forrást biztosított a Vakok Állami Intézete Budapest, Hermina út 21., illetve Hungária körút 146-148. (Ida utca 7.) szám alatti található épületeinek komplex energetikai korszerűsítéséhez.
A Kormány ezt az összeget 2013. február 14- én újabb kormányhatározattal összesen 972.881 eFt-ra kiegészítette, ami lehetőséget nyújtott épületeink jelentős átalakítására. A komplex energetikai- és általános épületfelújítás, átalakítás célja egyrészt az épületek energiafogyasztásának csökkentése, lakókörnyezet, terápiás terek korszerűsítése. Az energiafogyasztás csökkentése céljából sor kerül az épület tetőinek, illetve homlokzatainak hőszigetelésére – egyúttal felújítására, a régi ablakok a kornak megfelelő minőségűre történő cseréjére. A korszerűtlen, nagy fogyasztású fűtési rendszerek helyett korszerű, megtérülési számításokkal alátámasztott új rendszerek készültek a helyi igények figyelembevételével. Ezek a rendszerek megújuló energia felhasználásával működő elemekkel egészültek ki. A belső víz, csatorna és fűtési hálózat, illetve a radiátorok cseréjére is sor került. Régi elérhetetlen vágy teljesülhetett az épületek teljes elektromos hálózatának felújításával.

látványterv hungária körúti épület az udvar felöl

Ennek során teljesen új, átgondolt, korszerű erős- és gyengeáramú rendszerek kerültek kiépítésre. A rossz energiamérlegű régi világítótesteket energiatakarékos, korszerű, hosszú élettartamúak váltották fel. A belső átalakítások során az elavult, rossz állapotú és kialakítású vizesblokkok nem csak felújításra kerültek, de lehetővé vált azok átgondolt újjáépítése is, figyelembe véve a speciális igényeket. Több akadálymentes mosdó, zuhanyzó is kiépítésre került, víztakarékos csaptelepekkel. Megújultak a belső terek. A közlekedők, közösségi terek, valamint a lakószobák burkolatainak cseréjére, akadálymentes kialakítására, valamint a helyiségek festésére került sor. A Hermina úti főépület nagykonyhája biztosítja valamennyi telephelyen a napi háromszori főétkezés lehetőségét. A korszerűsítés keretében teljesen új, a mai igényeknek maximálisan megfelelő konyha készülhetett. A mérhető energia megtakarítás mellett a korszerű berendezések az elkészítési idő lerövidítését, az ételek minőségének fokozását is lehetővé teszik. A felújítás befejezése a Hermina úton 2014 tavaszára, a Hungária körúti épület pedig 2014 őszére valósult meg.

látványterv hermina úti épület

Projekt szerződések
2011. évi CXII. tv. 1. sz. melléklet III/4. pont

Szállító / szolgáltató neveSzerződés tárgyaHatályaNettó (Ft)
4 plusz Építész Studió Kft.tervdokumentáció
elkészítése, építési
beruházás tervezői
művezetése
2013.07.02.-
A használatbavételi
eljáráshoz igazodóan
17 900 000
4 plusz Építész Studió Kft.építési
engedélyezési
terv
2012.11.23.-
2013.06.30.
7 700 000
RBH Consulting Kft.közbeszerzési
tanácsadás és
bonyolítás
2013.04.15.-
A szerződések
megkötéséig
6 050 000
ROKYLA
Mérnöki
Szolgáltató Kft.
beruházások előkészítése,
lebonyolítói
feledatok ellátása
2012.11.10.-
A kivitelezési
munkálatokra
kötendő szerződések
megkötéséig
7 930 000
ROKYLA
Mérnöki
Szolgáltató Kft.
Budapest XIV.
Hermina u. 21 és
Hungária krt 146-148
építési beruházás
műszaki ellenőri
feladatainak
ellátása
2014. 02. 06.-
2014.09.30.
15 590 551
Coninvest Kft.konyhatechnológiai
eszközök
beszerzése
2013.10.18.-
Átmeneti telepítés:
a szerződés aláírását
követő 56 napon belül,
végleges telepítés a
Hermína uti
építkezés befejezéséig
24 982 000
B & V Kftirodabérlet
490m2
11euro/m2/hónap
2013.06.11.-
2014.05.31
12 732 283
Prémium Kontakt Kft.költöztetés
ki és vissza
4 (3+1)
telephelyre
2013.06.26.-
2014.08.30
7 528 000