• Hermina ut 21

Üdvözöljük a Vakok Állami Intézete honlapján!    (http://www.vakokintezete.hu)

 

VÁI logó kép
VÁI logo szöveg


NFSZK-VÁI elemi
rehabilitációs
szolgáltatási
együttmműködés!!! Figyelem !!!
Látogatási rend változás.
Kérjük olvassa el tájékoztatónkat!

A Vakok Állami Intézete székhelye, Budapest XIV. kerületében, a Hermina út 21. szám alatt található.

A VÁI célja – a látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett szemléletváltás és a kliensek részéről jelentkező igények hatására –olyan korszerű, integrált szolgáltatásokat nyújtó, a gyakorlatra és a szakmai igényekre rugalmasan reagáló intézmény létrehozása és működtetése, amely hozzájárul a fogyatékos emberek jogainak és esélyegyenlőségének érvényesüléséhez, biztosításához. Szakmai munkánk alapjának a normalizációt, az integrációt és az autonómiát, valamint minőségpolitikai céljaink megvalósítását tekintjük.

Az intézmény székhelyén működő szociális szolgáltatások:

nappali ellátás,
komplex rehabilitációs ellátás (elemi rehabilitáció ambuláns és bentlakásos formában, rehabilitációs intézményi ellátás),
ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás.

Az intézmény telephelyein működő szolgáltatási formák:

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Budapest, Hungária körút),
intézményen belüli fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (Budapest, Ida utca)
rehabilitációs célú lakóotthon (Budapest, Rökk Szilárd utca),
utógondozást biztosító kiléptető lakás (Budapest, Sárrét park),
rehabilitációs intézményi ellátás (Tata, Deák Ferenc utca).

A VÁI tehát a 16 év feletti, látássérült személyek nappali ellátását, komplex rehabilitációját, ápolását, gondozását, a munkaerő-piaci integrációjának elősegítését biztosítja.

Nappali ellátás keretében az intézmény napközbeni tartózkodásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, étkezésre, pihenésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére nyújt lehetőséget.

A komplex rehabilitációs szolgáltatás magába foglalja:

a fizikai állapot és a látásképesség megőrzését, fejlesztését,
az önellátáshoz, önfenntartáshoz szükséges készségek, képességek fejlesztését,
mentálhigiénés segítségnyújtást a megfelelő önismeret kialakítása, az önbizalom növelése érdekében,
az igénybevevők készségeinek, képességeinek megfelelő oktatási, szakképzési, foglalkoztatási forma felkutatását, a hozzáférés biztosítása, a beilleszkedés segítése érdekében,
az igénybevevők szociális biztonságához szükséges erőforrások felkutatását és a hozzáférés biztosítását,
a szolgáltatást igénybevevők teljes ellátását.

A rehabilitációs szolgáltatások mellett a VÁI ápolást-gondozást biztosít azon önellátásukban korlátozott, látássérült emberek számára, akiknek ellátása saját otthonukban biztonságosan nem megoldható.A VAKOK ÁLLAMI INTÉZETÉNEK ALAPÍTVÁNYA:
Fény a sötétében Alapítvány logója
Fény A Sötétben Alapítvány
Adószáma: 18154472-1-42

Kérjük ajánlja jövedelemadója 1% -át alapítványunknak!