A Vakok Állami Intézete szervezetére vonatkozó adatok

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1113 Budapest, Visegrádi u. 49.

Név: Vakok Állami Intézete, székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21.

A VÁI SZOLGÁLTATÁSAI:

Alapszolgáltatás:

 • Nappali ellátás
  1146 Budapest, Hermina út 21.

Szakosított ellátások:

 • Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye /székhely/
  1146 Budapest, Hermina út 21.
 • Vakok Állami Intézete Ápoló-Gondozó Otthona /telephely/
  1146 Budapest, Hungária krt. 146-148.
 • Vakok Állami Intézete Lakóotthona /telephely/
  1082 Budapest, Rökk Szilárd u. 21- II/10.
 • Vakok Állami Intézete „Kiléptető lakás”
  1142 Budapest Sárrétpark 3. I/4.
 • Vakok Állami Intézete Foglalkoztató Telephelye
  1146 Budapest, Ida u. 5-7.
 • Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye
  2890 Tata, Deák Ferenc u. 5/b.

A VÁI, mint költségvetési szerv közfeladatot lát el, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint.

A VÁI alaptevékenységei:

 • lakóotthon működtetése olyan nem tanköteles látássérült személyek részére, akiknek az oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása intézményi keretek között megvalósítható,
 • önmagukat ellátni nem képes látássérült személyek ápoló, gondozó intézményi ellátása;
 • az ellátott kliensek családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének előkészítése, valamint az intézményi ellátás megszűntetését követő utógondozás megszervezése;
 • szakterületét érintően az irányító szerv szakmai-módszertani munkájában való közreműködés;
 • nappali ellátás nyújtása;
 • fejlesztő foglalkoztatás szervezése (intézményen belüli és külső foglalkoztatás szervezése);
 • egyéb szociális gondozás és ellátás (elemi rehabilitáció),
 • komplex rehabilitációs ellátás.

A Vakok Állami Intézetének szervezeti és működési szabályzata

A Vakok Állami Intézetének adatvédelmi szabályzata