2015. évi
ellenőrzések

IktatószámIktatás dátumaKüldő/Címzett neveIrat tárgyaAltárgymegállapítás/hiányosság
666-0/2015-10052015.02.10 10:29Budapest Főváros Kormányhivatala Xiv. Kerületi Népegészségügyi IntézetHASZNÁLATBAVÉTELI ELJÁRÁSSZAKHATÓSÁGI
ÁLLÁSFOGLALÁS
KÉRÉSHEZ
HELYSZÍNI
ELLENŐRZÉSRŐL
JEGYZŐKÖNYV
Hiányosságot nem állapít meg, hatósági eljárást nem indít.
22-1/2015-10052015.02.17 06:25Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya Uniós Programok Jogi és Közbeszerzés-EllenőrzésiSZERVERBESZERZÉS–HOMOGÉN
SZERVEREK
BESZERZÉSE II.
KÖZBESZERZÉSI
UTÓELLENŐRZÉSI
JELENTÉS
Hiányosságot nem állapít meg, egyéb észrevétel, kivogás nem volt, javaslatot nem tesz.
750-0/2015-10052015.02.18 06:50Szociális és Gyermekvédelmi FőigazgatóságHELYSZÍNI ELLENŐRZÉS – 2014.12.11JEGYZŐKÖNYV
NÉVTELEN
PANASZ-
BEJELENTÉS
VIZSGÁLATA
KAPCSÁN
Javaslat: fokozottan ügyelni a költözéssel kapcsolatos információk ellátottak irányába töténő folyamatos megosztására.
172-1/2015-10052015.04.09 10:04Émi-Tüv Süd Kft.5. FELÜGYELETI AUDIT 2015.01.13AUDITJELENTÉS
2015. 01.12
A vizsgált menedzsment - rendszer teljes kőrűen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. Eltérést nem találtak.
1150-3/2015-10052015.05.18 13:28Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső Ellenőrzési FőosztályaSORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉS – TÁMOP, TIOPLEZÁRT
ELLENŐRZÉSI
JELENTÉS
Megállapítás: a vizsgált területről, a folyamatokról összességében: Megfelelő
1554-0/2015-10052015.05.19 12:48Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és MunkaügyiMOSODAJEGYZŐKÖNYV
HELYSZÍNI
ELLENŐRZÉSRŐL
Hiányosságot nem állapít meg, hatósági eljárást nem indít.
1834-0/2015-10052015.07.07 12:28Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi FőosztályLSER 2013ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
1443-1/2013 SZ.
LSER2013
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
1835-0/2015-10052015.07.07 12:32Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi FőosztályLSER 2012ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
3319-3/2012 SZ.
LSER2012
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
1923-3/2015-10052015.07.23 15:40Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalFELNŐTTKÉPZÉSI SZAKKÉPZÉSI ELLENŐRZÉSHELYSZÍNI
VIZSGÁLAT
JEGYZŐKÖNYVE
Hiányosságot nem állapít meg, egyéb észrevétel, kivogás nem volt, javaslatot nem tesz.
2066-1/2015-10052015.08.31 14:37Emberi Erőforrás Támogatákezelő Európai Uniós és Határmenti Programok Igazgatósága – Farkas Bertalan PéterPROJEKT-
MENTORÁLÁS
JEGYZŐKÖNYV –
2015.08.31
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
2066-3/2015-10052015.09.23 11:49Emberi Erőforrás Támogatákezelő Európai Uniós és Határmenti Programok Igazgatósága – Farkas Bertalan PéterPROJEKT-
MENTORÁLÁS
JEGYZŐKÖNYV –
2015.09.22
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz. A szakmai megvalósítók projekt és szakmai dokumentációja gondosságot mutat.
2118-1/2015-10052015.10.01 15:39Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Farkas Bertalan PéterPROJEKT-
MENTORÁLÁS
JEGYZŐKÖNYV
LÁTOGATÁSRÓL
2015.09.24
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.
2118-2/2015-10052015.10.28 15:34Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Farkas Bertalan PéterPROJEKT-
MENTORÁLÁS
JEGYZŐKÖNYV
MENTORI
TEVÉKENYSÉGHEZ
Hiányosságot nem állapít meg, javaslatot nem tesz.

2016. évi
ellenőrzések

IktatószámIktatás dátumaKüldő/Címzett neveIrat tárgyaAltárgymegállapítás / hiányosság
9-1/2016-10052016.01.29 11:30Európai Támogatásokat Auditáló FőigazgatóságEUTAF ELLENŐRZÉSELLENŐRZÉSI JELENTÉS
MEGKÜLDÉSE
Nem nyilvános
696-0/2016-10052016.02.16 11:51Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi OsztályJÁRVÁNYÜGYI ÉS HIGIÉNÉS VIZSGÁLATJEGYZŐKÖNYVMegállapítást nem tett, hiányosságot nem talált.
171-1/2016-10052016.04.28 11:46Émi-Tüv Süd Kft.6. FELÜGYELETI AUDIT 2016.01.12AUDITJELENTÉS
2016.01.12-13 – 6.
FELÜGYELETI MEGÚJÍTÓ
AUDITRÓL
A vizsgált menedzsmentrendszer teljes kőrűen hatékony, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes körűen adottak. Eltérést nem találtak.
1002-2/2016-10052016.05.02 15:31Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Éelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi OsztályHERMINA ÚTI KONYHAHERMINA ÚT
FŐZŐKONYHA
ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
Megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
1091-1/2016-10052016.05.04 11:08Magyar Nemzeti LevéltárLEVÉLTÁRI ELLENŐRZÉSIRATKEZELÉS
ELLENŐRZÉSE –
JEGYZŐKÖNYV
Hiányosságot nem állapít meg, javaslat az irattár áthelyezésére, selejtezésre.
1376-0/2016-10052016.05.17 09:58Budapest Főváros Kormányhivatala Xiv. Kerületi Hivatala Népegészségügyi OsztályHUNGÁRIA KRT JÁRVÁNYÜGYI ÉS HIGIÉNÉS VIZSGÁLATAJEGYZŐKÖNYV A
2016.05.12-I
HUNGÁRIA KRT JÁRVÁNYÜGYI ÉS
HIGIÉNÉS VIZSGÁLATA
Megállapítást nem tett, hiányosságot nem talált.
1166-1/2016-10052016.05.19 16:39Emmi Pályázatok Felülvizsgálati FőosztályaHELYSZÍNI ELLENŐRZÉS TIOP – 05. 18 – 19.HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
Hiányosságot nem állapít meg, további intézkedés nem szükséges
1191-3/2016-10052016.06.24 10:52Emmi Pályázatok Felülvizsgálati Főosztálya, Helyszíni Ellenőrzési OsztályZÁRÓ ELLENŐRZÉSHELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI
JEGYZŐKÖNYV
Hiányosságot nem állapít meg, további intézkedés nem szükséges