2019. évi ellenőrzések
Ellenőrzést végző
szerv /szervezeti
egység neve
Ellenőrzés ügyszámaEllenőrzés céljaEllenőrzés
időtartama
Ellenőrzött
időszak
Ellenőrzés
típusa
Ellenőrzés
megállapításai
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Integritásmenedzsment
Főosztály Kiemelt
Ügyek Osztálya
885/2019EGYES MEGBÍZÁSI, VÁLLALKOZÓI, KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BESZERZÉSEK2019.03.28nem relevánsszabályszerűségi ellenőrzésfolyamatban
Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Észak-Pesti
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
36/2019TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK ÜZEMELÉSE - INTÉZKEDÉSEK VIZSGÁLATÁNAK UTÓELLENŐRZÉSE2019.03.21nem relevánsszabályszerűségi ellenőrzésA feltárt szabálytalanságok részben megszüntetésre kerültek.
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Integritásmenedzsment
Főosztály
16/2019HIBABONTÓ KFT. - BESZERZÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS2019.01.03nem releváns2019.01.03folyamatban

2018. évi
ellenőrzések
Ellenőrzés iktatószáma /
ellenőrzés azonosítója
A külső ellenőrzést végző megnevezéseA javaslat alapján előírt intézkedésMegjegyzés
428/2018Budapest Főváros Kormányhivatala, Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálynem relevánsNem érkezett meg 2019..01.10. napjáig a vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum.
630/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala
XIV. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály
nem relevánsA helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást.
631/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala Egészségügyigazgatási és Nyilvántartási
Osztály
Vizesblokk felújítása2019. január hónapban ismételt ajánlattételi felhívást tesz közzé a VÁI.
671/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala VI.
Kerületi Hivatala
Népegészségügyi
Osztály
nem relevánsA helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást.
724/2018Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatala Tatabányai Járási
Hivatal
nem relevánsA helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve nem tartalmazott intézkedést igénylő megállapítást.
765/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Főosztály
A Hermina és Hungária telephelyek vizesssblokk felújítására árajánlat kérése. HEPA szűrés (oltási könyvek és titer vizsgálatok) ügyintézése. A szakápolás dokumentációs hiányosságaira történő figyelemfelhívása a kollégáknak. A VÁI a vizesblokkok felújítása kapcsán megtette a szükséges lépéseket, a garanciális hibákat kijavíttatta, ille a Hermina út viszonylatában ajánlattételei felhívás került kiírásra.
784/2018Budapest Főváros
Kormányhivatala XIV.
Kerületi Hivatala
Hatósági Főosztály
Népegészségügyi
Osztály
Vizesblokk - garanciális javítások elvégeztetése. Fertőtlenítőszerek megfelelő tárolásának biztosításaA VÁI a vizesblokkok felújítása kapcsán megtette a szükséges lépéseket, a garanciális hibákat kijavíttatta, ille a Hermina út viszonylatában ajánlattételei felhívás került kiírásra.
1106-2/2018Pest Megyei
Kormányhivatal
Szakképzési és
Felnőttképzési Főosztály
nem relevánsnem releváns
1314/2018Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Észak-Pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Az üzemeltői ellenőrzés folyamatos végzése, ellenőrzése, dokumentálása. Az elvégzett karbantartások során feltárt hibák azonali megrendelése és kijavítása A fürdő helyiségben elhelyezett automatikus tűzjelző kiiktatására ( pára esetén téves riasztást ad) engedélykérelem benyújtása a Fővárosi Katasztófavédelmi Igazgatóság felé 2018.12.10.
1503/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
AO módosíttatása a fenntartóval, SZMSZ, szakmai prpgram módosítása, munkaszerződések pontosításanem releváns
1837/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
nem relevánsnem releváns
1959/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Belső Ellenőrzési
Főosztály
1)A beosztások készítése fokozott figyelemmel történjen. 2) A dolgozók értesíteni kell a munkabértartozásról. 3) A KT.megalakítására felhívás több fórumon történjen. 4) A fizetési jegyzék átvételének dokumentálása.nem releváns
2078/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
nem relevánsNem érkezett meg 2019..01.10. napjáig a vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum.
2117/2018Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal
Az alvállalkozásba adás kapcsán kikérte a VÁI a közbeszerzési szakértő és a VÁI jogásza véleményét, akik egybehangzóan azon a szakmai állásponton voltak, hogy a Kbt. Szerinti eljárás esetében a szerződés módosítására ezen "hiányosság" okán nincs llehetőség. A megállapodás módosítása, majd fenntartói jóváhagyatása.nem releváns
2207/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
1.),2.) A szabályzatok felülvizsgálata,
átdolgozásuk.
3.) Beszerzéshez kapcsolódó árajánlat bekérés fokozott ellenőrzése.
4.) ÁBPE. Továbbképzésre jelentkezés.
nem releváns
2309/2018Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Kommunikáció tréner felkutatásanem releváns

 

Vizsgálatok és ellőrzések  2012 – 2017 (Archív adatok)