Megnevezés
Adatkezelési tájékoztató önkéntesek nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató tárgyi adománykezelés nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató a munkaidőn belüli távollétek nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató külső és belső ellenőrzések nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató panaszok és közérdekű bejelentések nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató rendkívüli események nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató mobiltelefon flotta nyilvántartás
Adatkezelési tájékoztató iktatókönyv
Adatkezelési tájékoztató vendégszállás igénybevételi nyilvántartás
Adatkezelési tájékoztató kérelmezők nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató Igénybevevői nyilvántartás
Adatkezelési tájékoztató volt igénybevevők nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató TAJ szám nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató kérelmezők és előgondozás nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató Igénybevevő nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató volt igénybevevők nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató hagyatékok nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató kérelemzők és várakozók nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató igénybevevők nyilvántartása (bentlakásos)
Adatkezelési tájékoztató igénybevveők nyilvántartása (nappali ellátás)
Adatkezelési tájékoztató volt igénybevevők nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató távollétek nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató fejlesztő foglalkoztatottak nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató térítési díj és hátraléknyilvántartás
Adatkezelési tájékoztató közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató álláspályázatok
Adatkezelési tájékoztató jogviszonnyal kapcsolatos iratok (létesítés, módosítás, megszűnés)
Adatkezelési tájékoztató vagyonnyilatkozatok nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató továbbképzések nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató a közalkalmazottak minősítésének nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató munka- és pihenőidő, valamint távolléti adatok nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató közalkalmazotti alapnyilvántartás
Adatkezelési tájékoztató adókedvezémények nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató munkábajárással, útiköltségtérítéssel kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató utazási kedvezményre jogosító dokumentum átadásának/átvételének igazolására szolgáló nyilvántartás
Adatkezelési tájékoztató dietetikához kapcsolódó dokumentáció nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató ebédjegy nyilvántartás (VÁI alkalmazottak)
Adatkezelési tájékoztató ebédjegy nyilvántartás (vendég)
Adatkezelési tájékoztató gondozási díj modul
Adatkezelési tájékoztató kötelezttségvállalás modul
Adatkezelési tájékoztató pénzügyi modul
Adatkezelési tájékoztató letéti pénztár modul
Adatkezelési tájékoztató tárgyi eszköz modul
Adatkezelési tájékoztató szerződések nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató hagyatékok nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató leltárfelelősségi megállapodások
Adatkezelési tájékoztató pénzbeli adományok nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató kamerafelvételek
Adatkezelési tájékoztató felhasználók nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-001 projektbe bevont, megyei elemi rehabilitációs szolgáltatást igénybe vevő személyek megállapodásainak listája
Adatkezelési tájékoztató A TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-0001 számú projekthez kapcsolódó személyi juttatások elszámolási dokumentációja
Adatkezelési tájékoztató a TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-0001 számú projekthez kapcsolódó rendezvényeken készült fotódokumentáció és regisztrációs/jelenléti ívek
Adatkezelési tájékoztató a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 számú projekthez kapcsolódó személyi juttatások elszámolási dokumentációja
Adatkezelési tájékoztató a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 számú projekthez kapcsolódó rendezvényeken készült fotódokumentáció és regisztrációs/jelenléti ívek
Adatkezelési tájékoztató az "Egészséget karácsonyra-2" projekt keretében kiosztott ajándékcsomagok átvételi listája
Adatkezelési tájékoztató Az "Egészséget karácsonyra-2" projekt megvalósítása során készült fotódokumentáció
Adatkezelési tájékoztató a pályázati projektek megvalósításához kapcsolódó személyi kifizetések dokumentációja
Adatkezelési tájékoztató pályázati projektek megvalósulásának dokumentációja
Adatkezelési tájékoztató szociális képzésre jelentkezők nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató egészségügyi képzésre jelentkezők nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató felnőttképzésre jelentkezők nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató mozgásterápiás dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató MEDITOR (orvosi ellátás modul)
Adatkezelési tájékoztató orvosi dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató MEDITOR (gyógyszerellátás modul)
Adatkezelési tájékoztató orvosi vények nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató egyéni gyógyszerfelhasználással kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató eseménynapló (átadó füzet)
Adatkezelési tájékoztató ápolási dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató ellátottak személyi okmányainak másolata
Adatkezelési tájékoztató továbbképzési kötelezettség nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató diétaelrendelések nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató szociális tevékenységgel kapcsolatos dokumentáció nyilvántartása
Adatkezelési tájékoztató mentálhigiénés tevéklenységgel kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató fejlesztőpedagógiai tevékenységgel kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató jelenléttel/távolléttel és étkezéssel kapcsolatos nyilvántartás
Adatkezelési tájékoztató egyéni - és csoportos foglalkozásokkal kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató fotó - és videofelvétel készítésével járó programokra, rendezvényekre történő jelentkezés dokumentációja
Adatkezelési tájékoztató szocioterápiás foglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató OFLÁK vizsgálattal kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató nappali és rehabilitációs szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
Adatkezelési tájékoztató elemi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztési dokumentáció
Adatkezelési tájékoztató koronavírus (Covid-19) fertőzés kitettség gyanúja