A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Látássérült kliensek ápolása, gondozása elsősorban főállásban, de részállásúak jelentkezését is várjuk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, OKJ 54-es ápolói vagy OKJ 33-as szociális gondozó és ápoló,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • ápolói munkakör esetén
  • egészségügyi kiskönyv,
  • MESZK tagság,
  • a 449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet szerinti koronavírus elleni védettségről szóló igazolás,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 26.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-84/2021, valamint a munkakör megnevezését: ÁPOLÓ, GONDOZÓ.
 • Elektronikus úton Bőhm László ápolási igazgatóhelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a e-mail tárgymezőjében feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-84/2021, valamint a munkakör megnevezését: ÁPOLÓ, GONDOZÓ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók, nem tartozik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló a 2020. évi C. törvény hatálya alá.

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Ápolói munkakör esetén
   • egészségügyi kiskönyv, MESZK tagság,
   • a 449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet szerinti koronavírus elleni védettségről szóló igazolás,
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.