A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.12.04 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

KIRA rendszerben megbízási szerződések, egyéb juttatások számfejtése. Szja, -tb. ügyintézés (családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, bérkompenzáció stb.) Jelenléti ív alapján távollét, mozgóbér adatok rögzítése. Útiköltség elszámolása, hóközi számfejtése. Bérek előkészítése utalásra. Beszámolóhoz, költségvetéshez béradatok szolgáltatása. Bérhez kapcsolódó statisztikát, jelentések elkészítése. Havi bérfeladás ERA kód szerinti előkészítése könyvelésre. Egyéb munkaügyi feladatok ellátása. Kapcsolattartás a MÁK számfejtővel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, bérszámfejtői és/vagy tb. ügyintézői tanfolyam,
 • Költségvetési területen szerzett bérszámfejtői – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Személyügyi ügyintézői tanfolyam,
 • MÁK számfejtői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 25.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1754-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: BÉR-TB ÜGYINTÉZŐ.
 • Elektronikus úton Bécsiné Vincze Anna gazdasági koordinátor részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.