A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye
2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vakok Állami Intézete (1146 Budapest, Hermina út 21.) Tatán működő rehabilitációs szervezeti egységének vezetése, a telephely irányításával együtt. A VÁI tatai telephelye kiemelkedően felszerelt, a látássérült személyek rehabilitációjának minden feltétele biztosított. A csoportvezetőként kiválasztott munkatárs irányítja és felügyeli a szakmai munkát, szervezi a feladatellátást. A VÁI más szervezeti egységeivel együttműködik a telephelyen megvalósuló programok lebonyolításában. Folyamatos kapcsolattartás a székhellyel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti képesítés,
 • legalább 1 év feletti vezetői gyakorlat,
 • szociális ellátás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Látássérült személyek ellátása kapcsán szerzett szakmai tapasztalat,
 • angol nyelvismeret,
 • B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szervezőkészség,
 • kommunikációs kapcsolatteremtő képesség,
 • készség csapatmunkában történő részvételre,
 • kiváló szintű empátia,
 • magas szintű problémamegoldó képesség,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • rövid és hosszú távú szakmai helyzetelemzésre épülő stratégiai/szakmai program,
 • igazolás az 1 év vezetői gyakorlatról,
 • a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 07.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106/2021, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS SEGÍTŐ (fejlesztő foglalkoztatás irányítója).
 • Elektronikus úton dr. Makár Orsolya általános igazgatóhelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.