A munkavégzés helye:

Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye
2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Vakok Állami Intézete (1146 Budapest, Hermina út 21.) Tatán működő rehabilitációs szervezeti egységének vezetése, a telephely irányításával együtt.
  A VÁI tatai telephelye kiemelkedően felszerelt, a látássérült személyek rehabilitációjának minden feltétele biztosított.
 • A csoportvezetőként kiválasztott munkatárs irányítja és felügyeli a szakmai munkát, szervezi a feladatellátást.
 • A VÁI más szervezeti egységeivel együttműködik a telephelyen megvalósuló programok lebonyolításában.
 • Folyamatos kapcsolattartás a székhellyel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti képesítés,
 • szociális ellátás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat,
 • látássérült személyek ellátása kapcsán szerzett szakmai tapasztalat,
 • angol nyelvismeret,
 • B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szervezőkészség,
 • kommunikációs, kapcsolatteremtő képesség,
 • készség csapatmunkában történő részvétele,
 • kiváló szintű empátia,
 • magas szintű problémamegoldó képesség,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • rövid és hosszú távú szakmai helyzetelemzésre épülő stratégiai/szakmai program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-91/2021, valamint a beosztás megnevezését: CSOPORTVEZETŐ (TATAI PROGRAMOK CSOPORTJA).
 • Elektronikus úton dr. Makár Orsolya általános igazgatóhelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  A tárgymezőben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-91/2021, valamint a beosztás megnevezését: CSOPORTVEZETŐ (TATAI PROGRAMOK CSOPORTJA).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 6.