A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
Támogatott Lakhatási Csoport
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Felelős a támogatott lakhatást igénybevevő egyéni szolgáltatási tervének elkészítéséért,
 • nyomon követi és támogatja az abban meghatározott célok és tevékenységek megvalósítását,
 • egyéni esetkezelést végez,
 • koordinálja a segítő munkát végző szakemberek/csoport munkáját,
 • támogatja a támogatott lakhatás szolgáltatást igénybe vevő ellátottak döntéseit,
 • elvégzi a feladatokhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységeket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,  az 1/2000. SZCSM rendeletben, a munkakör tekintetében előírt iskolai végzettség,
 • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/G. §. (4) bekezdésében megjelölt kompetenciák,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális ellátás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • támogatott lakhatási szolgáltatás területén szerzett gyakorlat,
 • fogyatékos személyekkel végzett tevékenység során szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű empátia,
 • magas szintű problémamegoldó képesség,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 25.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-56/2021, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS MUNKATÁRS (ESETFELELŐS).
 • Elektronikus úton Dr. Makár Orsolya általános igazgatóhelyettes részére részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a e-mail tárgymezőjében feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-56/2021, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS MUNKATÁRS (ESETFELELŐS).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör rugalmas munkarendben ellátható.

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő,

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.