A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2024.06.23-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye 1146 Budapest, Hermina út 21. Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona 1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Felnőtt korú látássérültek elemi és komplex rehabilitációjában/ fejlesztésében való aktív részvétel. A szakmai teamben való együttműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, látássérült szakos gyógypedagógus (tiflopedagógus) és/vagy rehabilitációs szakember a látássérülés területén szerzett képzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A látássérültek elemi rehabilitációjában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A látássérültek oktatásában való jártasság,
 • élő idegen nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet szerinti koronavírus elleni védettségről szóló igazolás,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-127/2021, valamint a munkakör megnevezését: FEJLESZTŐPEDAGÓGUS
 • Elektronikus úton Nagy Ágnes csoportvezető helyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül. Kérjük a e-mail tárgymezőjében feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-127/2021, valamint a munkakör megnevezését: FEJLESZTŐPEDAGÓGUS.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.