A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. Irányítja és ellenőrzi az irányítása alá tartozó gazdálkodási szervezetet,
 2. irányítja a pénzügyi és számviteli tevékenységet,
 3. gondoskodik az üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységekről,
 4. gondoskodik a létszám és bérgazdálkodási, humánpolitikai tevékenység ellátásáról,
 5. gondoskodik az élelmezési csoport munkájának biztosításáról,
 6. kialakítja, szervezi, koordinálja a pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátását,
 7. szervezi a pénzügyi és számviteli tevékenységeket,
 8. szervezi és végzi a pénzgazdálkodási feladatokat,
 9. feladata a gazdálkodási feladatok tervezésének előkészítése, ellenőrzése, koordinálása, a költségvetési terv elkészítése, a feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése, valamint egyeztetés a számviteli előírásoknak megfelelő könyvelésről,
 10. gondoskodik az általa irányított területre vonatkozó szabályzatok, folyamatleírások, ügyrendek naprakészen tartásáról.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem, pénzügyi szakirányú végzettség,
 • gazdálkodási területen szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • gazdasági vezetői, kihelyezett vezetői területen szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • mérlegképes könyvelői végzettség,
 • tapasztalat legalább 1 milliárd forintos éves költségvetéssel/bevétellel rendelkező szervezet pénzügyi vezetésében,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Könyvvizsgálói végzettség,
 • a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál, annak Kirendeltségénél vagy fenntartott intézményében szerzett munkatapasztalat,
 • munkaügyi feladatokban szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés, terhelhetőség, stressztűrő képesség, precizitás,
 • jó szervezőkészség, problémamegoldó képesség, komplex gondolkodásmód,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-98/2021. és a munkakör megnevezését:
  GAZDASÁGI KOORDINÁTOR.
 • Elektronikus úton dr. Makár Orsolya általános igazgatóhelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-98/2021., és a munkakör megnevezését:
  GAZDASÁGI KOORDINÁTOR.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 13.