A munkavégzés helye:

Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Teljes körű humánpolitikai és munkaügyi feladatok ellátása a jogviszony keletkezésétől a jogviszony megszűnéséig.
  • Ezen belül:
   • pályáztatás,
   • vagyonnyilatkozatok kezelése,
   • minősítések előkészítése,
   • próbaidők, határozott idejű kinevezések és vezetői megbízások lejártának figyelemmel kísérése,
   • éves szabadság megállapítása,
   • a gyakornokkal kapcsolatos teendők ellátása,
   • tanulmányi szerződések előkészítése,
   • orvosi alkalmassági vizsgálatok lejártának figyelemmel kísérése,
   • bér, létszám nyilvántartás naprakész vezetése,
   • a közalkalmazottak adatainak a SZIA rendszerben történő naprakész vezetése,
   • kötelező statisztikák, jelentések elkészítése,
   • nyilvántartások vezetése,
   • vezetői döntésekhez, költségvetéshez, beszámolóhoz adatszolgáltatás,
   • bér-és tb. ügyintéző helyettesítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, személyügyi és/vagy bérügyi szakképesítés,
 • költségvetési intézményben humánpolitikai és/vagy munkaügyi területen szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • KIRA program ismerete, kezelése, e-személyi megléte,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, személyügyi szervezői végzettség,
 • szociális területen szerzett – legalább 1-3 év –  szakmai tapasztalat,
 • Kjt, 1/2000. SzCsM rendelet és a 257/2000. kormányrendelet ismerete,
 • SZIA rendszer ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önálló munkavégzés, terhelhetőség, stressztűrő képesség, precizitás,
 • jó szervezőkészség, problémamegoldó képesség,
 • komplex gondolkodásmód,
 • jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez és megismeréséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-80/2021. , valamint a munkakör megnevezését:
  GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ (MUNKAÜGYI ELŐADÓ).
 • Elektronikus úton Szűcs Judit gazdasági koordinátor részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-80/2021. , valamint a munkakör megnevezését:
  GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ (MUNKAÜGYI ELŐADÓ).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 021. szeptember 24.