A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Tatai Rehabilitációs Telephelye
2890 Tata, Deák Ferenc utca 5/B.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Épület-üzemeltetési, épület karbantartási, parkfenntartási és park- karbantartási feladtok ellátása, a telephelyeken lévő műszaki eszközök és berendezések rendeltetésszerű használata.
 • A szerződött partnerek és közmű szolgáltatók munkáinak felügyelete.
 • Gondoskodik a műszaki hibák megszüntetéséről, javíttatásáról.
 • A műszaki hibák feltárása, a szükséges intézkedések megtétele.
 • A feladatellátáshoz kapcsolódó dokumentáció vezetése.
 • A műszaki berendezések hitelesítési idejének nyomon követése, javaslattétel a szükséges intézkedésekre.
 • Az időszakos vegyi, illetve rovar- és rágcsáló irtási feladatok elvégzésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.
 • Részvétel az éves karbantartási terv elkészítésében.
 • Adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítése.
 • Az intézménynél üzembentartóként meglévő gépjárműve(kke)l kapcsolatos adminisztráció vezetése,
 • üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása, a műszaki és hatósági adatok nyilvántartása, a menetlevelek vezetése, nyilvántartása, elszámolása.
 • Szállítással kapcsolatos feladatok nyilvántartása, ellátása
 • A telephelyen szükségessé váló tárgymozgatások elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, műszaki területen szerzett végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kertészeti területen szerzett munkatapasztalat,
 • szociális intézményben szerzett munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-34/2021., valamint a munkakör megnevezését: KARBANTATÓ-KERTÉSZ. Elektronikus úton Ködmön Zsolt csoportvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 24.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.