A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű előreláthatólag 2022.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Konyhai feladatok ellátása,
 • főzőkonyhán az alapanyagok előkészítése,
 • a konyha és a tálaló berendezéseinek, felszereléseinek tisztán tartása,
 • a konyha és a tálaló takarítása,
 • az ételek kiadagolásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vendéglátásban, üzemi konyhán szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 21.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-94/2021 , valamint a munkakör megnevezését: KONYHAI KISEGÍTŐ.
 • Elektronikus úton Kádár Sándorné élelmezésvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-94/2021 , valamint a munkakör megnevezését: KONYHAI KISEGÍTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Egészségügyi kiskönyv, mikrobiológiai vizsgálat és egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.