1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A Vakok Állami Intézetének, a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában foglaltak alapján.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Vakok Állami Intézetének Titkársága
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Postacím és földrajzi hely: 1146 Budapest Hermina út 21
Telefonszám: +36-1-872 9500
Faxszám: +36-1-872 9599
E-mail: titkarsag(kukac) vakokintezete(pont)hu
4. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A Vakok Állami Intézetének, a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában foglaltak alapján.
5. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek N/A
6. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél N/A
7. A Vakok Állami Intézetének, a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata hivatkozás
7.1 Igénybejelentő lap közérdekű adat megismeréséhez hivatkozás
7.2 Iratbetekintési nyilatkozat hivatkozás
7.3 Tájékoztató hivatkozás
7.4 Általános közzétételi lista hivatkozás
7.5 Közérdekű adatigénylések nyilvántartása hivatkozás
7.6 Adatlap éves jelentéshez hivatkozás
7.7 Közadat szabályzat jóváhagyása hivatkozás
8. A Vakok Állami Intézetének adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata hivatkozás
8.1 Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat jóváhagyása hivatkozás