A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Üzemeltetési ügyek (szerződések, beszerzések, megrendelések előkészítése) intézése a vonatkozó szabályzatok szerint,
 • az üzemeltetési csoporthoz tartozó karbantartók, segédmunkások, gépkocsivezetők napi feladatainak szervezése és irányítása, a gépkocsivezetők havi műszak beosztásainak elkészítése,
 • a VÁI napi gépkocsiforgalmának tervezése, a gépkocsi igénylésekre vonatkozó havi excel tábla naprakész vezetése az írásban leadott igények és a gépkocsi üzemeltetési szabályzat előírásai alapján,
 • gépkocsi menetlevelek hónap végi dokumentálása,
 • az üzemeltetési csoport beszerzéseihez az ajánlatok elektronikus bekérése, beszerzése, szabályzat szerinti dokumentálása,
 • műszaki raktár dokumentált kezelése, a raktárban levő eszközök, munkaruhák kiadása, új eszközök bevételezése,
 • kalibrálandó eszközök nyilvántartása, lejáratuk figyelemmel kísérése, szükséges szervízeltetés elvégeztetése,
 • CT Ecostat rendszer üzemeltetési ügyekkel, megrendelésekkel kapcsolatos használata,
 • szükség esetén az Intézményi gépkocsik vezetése,
 • karbantartási szerződéssel rendelkező partnerek munkáinak helyszíni ellenőrzése, munkalapjainak igazolása,
 • részvétel az Intézmény leltározási és selejtezési feladataiban,
 • az üzemeltetési csoportvezető helyettesítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, műszaki területen szerzett végzettség,
 • műszaki/üzemeltetési munkaterületen szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • jó kommunikációs készség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszaki végzettség,
 • CT-EcoStat program ismerete,
 • raktárkezelői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet szerinti koronavírus elleni védettségről szóló igazolás,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-129/2021., valamint a munkakör megnevezését:
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ.
Elektronikus úton Ködmön Zsolt csoportvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-129/2021, valamint a munkakör megnevezését:
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatokat folyamatosan, az álláshely betöltéséig várjuk.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.