A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. A készletek analitikus nyilvántartását vezeti, bevételezést és a felhasználást rögzíti a CT-Ecostat integrált rendszerben,
 2. kis és nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartását vezeti, az állományváltozást dokumentálja a CT-Ecostat integrált rendszerben,
 3. a raktári készleteket egyezteti a főkönyvi könyveléssel a CT-Ecostat integrált rendszerben,
 4. selejtezések kivezetése,
 5. részt vesz az év végi leltározás előkészítésében és végrehajtásában,
 6. kiértékeli a leltár eltéréseket, folyamatosan vezeti az alleltárak közötti átadás-átvételt,
 7. feladást készít a könyvelés részére a készletek és az eszközök a felhasználásáról,
 8. rögzíti a VÁI megrendeléseket a CT-Ecostat integrált rendszerben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági érettségi, szakirányú pénzügyi és/vagy számviteli középfokú végzettség,
 • költségvetési területen használt könyvelői program ismerete,
 • költségvetési területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Központi költségvetési intézményben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • CT-EcoSTAT program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-80/2021. , valamint a munkakör megnevezését: GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.
 • Elektronikus úton Szűcs Judit gazdasági koordinátor részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-80/2021. , valamint a munkakör megnevezését: GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Előzetes munkaköri (egészségügyi) alkalmassági vizsgálat.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.