A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A Vakok Állami Intézete budapesti telephelyein a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása,
 • szervezi, előkészíti az intézményi rendezvényeket, szabadidős programokat,
 • gondoskodik a kliensek számára az igényes és sokszínű rendezvények, programok előkészítéséről és lebonyolításáról,
 • kísérési feladatokat lát el ezen rendezvényekkel/alkalmakkal kapcsolatosan a kliensek körében,
 • más szakmacsoportokkal együttműködve részt vesz a telephelyeken folyó fejlesztő tevékenységekben, team munkában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, művelődésszervező vagy szociális munkás (BA) diploma,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Látássérültek vagy egyéb fogyatékossággal élő emberek ellátásában szerzett szakmai jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet szerinti koronavírus elleni védettségről szóló igazolás.
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-133/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZABADIDŐ-SZERVEZŐ.
 • Elektronikus úton Bőhm László ápolási igazgatóhelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-133/2021, valamint a munkakör megnevezését: SZABADIDŐ-SZERVEZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.