A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
Projekt Csoport
1146 Budapest, Hermina út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Projektek tervezésében, lebonyolításában, dokumentálásában való részvétel,
 • közbeszerzési, beszerzési eljárásokban való részvétel,
 • munkaruha- és védőruha beszerzésekben való részvétel,
 • a VÁI programjainak lebonyolításában való részvétel,
 • a VÁI informatikai rendszerének működtetésében, fejlesztésében való részvétel.

Részmunkaidősek jelentkezését is várjuk.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • állami vagy önkormányzati fenntartású intézményben szerzett munkatapasztalat,
 • projektek megvalósításában szerzett munkatapasztalat,
 • közbeszerzési, beszerzési eljárásokban szerzett munkatapasztalat,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Informatikai végzettség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-63/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZABADIDŐ-SZERVEZŐ.
 • Elektronikus úton Dr. Makár Orsolya általánoshelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-63/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZABADIDŐ-SZERVEZŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.