A munkavégzés helye:

Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.
Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó Otthona
1146 Budapest Hungária krt. 146 – 148.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Vakok Állami Intézete (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 21.) budapesti telephelyein feladatot ellátó Szociális és mentálhigiénés csoport vezetése, a szakmai munka irányítása, felügyelete, a feladatellátás szervezése.
 • A csoportban dolgozó, különböző szakterületeket képviselő munkatársak (szociális munkás, fejlesztőpedagógus, pszichológus, szabadidő-szervező) napi munkájának koordinálása, az intézmény szolgáltatásai minőségének és hatékonyságának növelése érdekében, a VÁI szakmai programjának megvalósulása céljából.
 • Együttműködés a VÁI más szervezeti egységeivel az intézményi szinten megvalósuló programok lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem szintű szociális végzettség (szociális munkás, kliensmunkában gyakorlott szociálpedagógus),
 • szociális ellátás területén szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat,
 • látássérült személyek ellátása kapcsán szerzett szakmai tapasztalat,
 • team-munkában való jártasság,
 • precizitás,
 • rendszerszemlélet.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű szervezőkészség, kommunikációs, kapcsolatteremtő képesség,
 • kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • önálló munkavégzésre való képesség,
 • megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 12.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-97/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORTVEZETŐ.
 • Elektronikus úton Bőhm László ápolási igazgatóhelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-79/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORTVEZETŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 17.