A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
Rehabilitációs és Fejlesztési Csoport
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménnyel jogviszonyban lévő látássérült személyekkel végzett esetmunka koordinálása – különös tekintettel az egyéni fejlesztési/gondozási feladatok megvalósulására, a feladatellátás és dokumentáltságának ellenőrzése. Az egyéni fejlesztési/gondozási tervek elkészítésének és felülvizsgálatának koordinálása. A szakmai munkacsoportok közötti együttműködés ösztönzése és nyomon követése az egyéni esetkezeléshez kapcsolódóan. Feladata továbbá az ellátottal foglalkozó szakmai munkatársak szakmai-módszertani támogatása, munkafolyamatok kidolgozása, munkatársak belső oktatásában, felkészítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem, szociális végzettség (szociális munkás, szociálpolitikus),
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Munkatapasztalat fogyatékkal élő személyekkel,
 • team-munkában való jártasság,
 • precíz munkavégzés,
 • rendszerszemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet szerinti koronavírus elleni védettségről szóló igazolás,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék.
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatokat folyamatosan, az álláshely betöltéséig várjuk.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-143/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZOCIÁLIS MUNKATÁRS (REHABILITÁVIÓS ÉS FEJLESZTÉSI CSOPORT)
 • Elektronikus úton Adorján Csilla csoportvezető részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a e-mail tárgymezőjében feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-143/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  SZOCIÁLIS MUNKATÁRS (REHABILITÁVIÓS ÉS FEJLESZTÉSI CSOPORT)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.