A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Foglalkoztató Telephelye
1146 Budapest, Ida utca 5-7.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Fejlesztő foglalkoztatás tervezése, koordinálása,
 • az előállított termékek értékesítése, elszámolása, az azzal kapcsolatos adminisztráció elvégzése,
 • szocioterápiás tevékenység koordinációja,
 • a segítő munkatársak irányítása, munkájuk ellenőrzése,
 • látássérült személyek betanítása, segítése, a fejlesztő foglalkoztatás keretében végzett kézműves tevékenységekbe:
  • az intézmény kerámia műhelyében:
   • kézi agyagmegformálás, korongozás, hagyományos és modern díszítéstechnikák,
    mázazás, különböző technikák megtanítása látássérült személyek részére,
   • kemence kezelése,
   • anyag- és eszközbeszerzés előkészítése,
   • anyagok, eszközök munkához való előkészítése,
   • adminisztratív feladatok.
  • szövő műhelyében:
   • a szövéshez szükséges előkészületi munkák (alapanyag hurkolás, láncszemezés, alapanyagok színek szerinti szétválogatása) napi szintű koordinálása,
   • a szőnyegek esztétikai megtervezése (alapanyag és mintázat),
   • a kézi szövés folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, szőnyegek eldolgozása,
   • szövőszékek felvetésének befűzése, bekötése, a szövési munkák előkészítése céljából,
   • anyag- és eszközbeszerzés előkészítése, adminisztratív feladatok.
  • gyertya műhelyében:
   • a gyertyakészítés folyamatának koordinálása,
   • az előkészítés fázisában gyertyalapok alapanyagának bekeverése, felmelegítése, kiöntése,
   • a kliensek által feltöltött gyertyaformák felöntése, méretre formázása,
   • csomagolásra való előkészítése,
   • anyag- és eszközbeszerzés előkészítése,
   • anyagok, eszközök munkához való előkészítése,
   • adminisztratív feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szociális felsőfokú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Fejlesztő foglalkoztatás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • kézműves technikákban való jártasság,
 • fogyatékossággal élő emberek számára nyújtott szolgáltatásban szerzett tapasztalat,
 • gazdálkodási területen szerzett jártasság,
 • CT-EcoStat ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az 599/2021. (X.28.) Korm. rendelet szerinti koronavírus elleni védettségről szóló igazolás,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-132/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  CSOPORTVEZETŐ (FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS IRÁNYÍTÓJA) / SEGÍTŐ.
 • Elektronikus úton Halasi Anita szakmai igazgatóhelyettes részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.
  Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-132/2021, valamint a munkakör megnevezését:
  CSOPORTVEZETŐ (FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS IRÁNYÍTÓJA) / SEGÍTŐ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 22.