A VÁI ápolást-gondozást nyújtó szolgáltatása a 16 év feletti, látássérült személyek teljes körű ellátását biztosítja. Az elhelyezés időtartama: határozott vagy határozatlan időre szólhat.

Ezen szakosított ellátások az alábbi telephelyeken működnek:

  • 1146 Budapest, Hermina út 21.

Férőhelyek száma: 26 fő (aktív korban, önellátó státusz esetén)

  • 1146 Budapest, Hungária krt. 146-148.

Férőhelyek száma: 108 fő

Cél azon látássérült személyek ellátása, akik

  • a rehabilitáció eredményeként sem válnak képessé az önállóságra, és/vagy egészségi állapotuk alapján életvitelükben életük végéig intézményi ellátásra szorulnak, valamint
  • az időskorú és/vagy krónikus betegségben szenvedő, fokozott ápolást igénylő látássérült személyek.

Az ellátás során az intézmény biztosítja az ellátást igénybevevők bentlakásos ellátását, napi gondozását, szükség esetén ápolását. A megnövekedett gondozási és ápolási feladatokhoz igazítottan fokozott ápolást nyújtó rész is kialakításra került, ahol 21 férőhely áll rendelkezésre.

Fokozott gondot fordítunk a lakók egészséges életmódra nevelése során az egészséges táplálkozásra, a rendszeres testmozgásra (gyógytorna, egészségmegőrzés – kondicionáló terem használata), a szellemi frissesség megőrzésére, a munkatevékenységekben való részvételre, az önállóság megtartására-fenntartására, az aktív szabadidő-eltöltésre, az aktív és pihenőidő megfelelő, életkorhoz igazodó arányára. A fejlesztések hatékonyságát terápiás foglalkozások szervezésével növeljük.

Biztosítjuk a klienseknek a szocioterápiás-, illetve lehetőség szerint fejlesztő foglalkoztatásban való részvételüket, ezzel is segítve őket képességeik megtartásában, a hasznos és aktív szabadidő eltöltésében.

Mentálhigiénés ellátás keretében gondoskodunk az egyéni képességek fejlesztéséről, szinten tartásáról, a pszichés gondozásról, az egyén autonómiájának érvényesüléséről.
A kliensek egyéni ügyeiben, életviteli problémáiban és az ehhez kapcsolódó kliensképviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátásában, ügyintézésekben a szociális munkások segítenek. Napi szinten segítjük a klienseket önállóságuk fenntartásában, családi- és társadalmi kapcsolataik ápolásában.

További információt az alábbi elérhetőségeken kaphat:

Kliens Koordinációs Csoport
E-mail: kliens(pont)koordinacios(pont)iroda(kukac)vakokintezete(pont)hu
Telefon: 06-1/872-9572