Fejlesztő foglalkoztatás

A szociális foglalkoztatás a VÁI-ban 2008 júniusától működik. A foglalkoztatási engedély alapján foglalkoztatásban 44 fő az engedélyezett, foglalkoztatható létszám a budapesti és 5 fő a tatai telephely esetében. Az engedélyezett létszámon belül a foglalkoztatott kliensek száma az adott évre kapott támogatási összeg függvényében kerül meghatározásra. A fejlesztő foglalkoztatás megszervezésére az intézmény Ida utcai telephelye, valamint a tatai telephely szolgál. Kerámia, szövő és gyertyaműhelyeket működtetünk, ahol több mint 30 féle terméket készítenek kézi eljárásokkal, a foglalkoztatott kliensek.

Foglalkozási rehabilitáció

A foglalkozási rehabilitáció célja a VÁI-ban élő látássérült személyek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása. Szolgáltatásaink magukban foglalják a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat, amivel célunk a munkalehetőségekhez jutás feltételeinek javítása. Elsődleges célunk a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás támogatása, melyet kiegészít a védett, és az intézményen belüli fejlesztő-felkészítő vagy munka-rehabilitációs foglalkoztatás, azon kliensek számára, akiknek fizikai, mentális állapota miatt a munkaerő-piacra való kilépés speciális felkészítést igényel.

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás alapelve a „megfelelő embert a megfelelő helyre”. Ennek jegyében a szolgáltatás nyújtása során felmérjük a kliens készségeit, képességeit, ismereteit, lehetőségeit és a munkáltató által kínált munkalehetőségeket, elemezzük a betölthető munkaköröket és a két fél összeillesztésével segítjük a foglalkoztatás megvalósulását. A folyamat közben mindkét fél számára a cél megvalósulásához hozzájáruló szolgáltatásokat nyújtunk. Legfontosabb szolgáltatási elemek az információnyújtás, tájékoztatás, felkészítés, stb. és a látássérült munkavállalók foglalkoztatásához szükséges speciális módszerekhez, lehetőségekhez kapcsolódó információk átadása. A nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás érdekében folyamatosan keressük és várjuk azon munkáltatókat, akik szívesen foglalkoztatnának látássérült személyeket.

Szabadidő szervezés

A foglalkoztatás támogatása mellett, a munkán, tanuláson kívüli időszak aktív eltöltését lehetővé tevő kulturális, szórakoztató és képzőművészeti tevékenységekkel segítjük a klienseket.

A rendszeres foglalkozások és a sokszínű programok és rendezvények a mentális és a szociális rehabilitációt is segíthetik. A rendszeres és alkalmi rendezvények a kliensek igényeihez, szükségleteihez igazítva az életkori és aktivitási adottságok figyelembe vételével kerülnek kialakításra. A fiatalabb, zömében a rehabilitációs ellátást igénybevevő  kliensek részére aktívabb programokat, pl. kirándulásokat, sport és szabadidős rendezvényeket szervezünk. Az idősebb, magasabb gondozási, ápolási szükségletű kliensek részére helyben igyekszünk  pl. vendégművészek meghívásával megfelelő programokat szervezni, s így színesíteni mindennapjaikat.