A szakosított rehabilitációs ellátás a felnőtt korú (16. életévét betöltött) látássérült személyek teljes körű rehabilitációját végzi.

Komplex rehabilitációs ellátás (elemi rehabilitáció ambuláns és bentlakásos formában, rehabilitációs intézményi ellátás) Budapesten, rehabilitációs ellátás pedig Tatán érhető el.

A rehabilitációs célú intézményi ellátás 3 évig vehető igénybe, az elhelyezés időtartama egy alkalommal, maximum 2 évvel meghosszabbítható. Az intézményi jogviszony megszűnése után a volt kliensek, utógondozás keretében (maximum két évig) igénybe vehetik a szakemberek segítségét.

A szolgáltatás célja a látássérült emberek társadalmi, munkaerő piaci integrációjának elősegítése. A rehabilitációs munka elemei a gyógypedagógiai, képzési-foglalkozási, mentálhigiénés, szociális és egészségügyi rehabilitáció. A rehabilitáció a VÁI tevékenységének központi eleme, amely az intézmény minden szolgáltatási formájában megjelenik.

A munka világába történő (re)integrációnak fontos része a foglalkozási rehabilitáció, ehhez kapcsolódik az intézményen belüli (és kívüli) foglalkoztatás szervezése.

A rehabilitációs folyamat egyénre szabott, ahol mind a működő funkciókat, mind a meglévő készségeket és képességeket, mind a jelen állapotból eredő és a környezeti nehézségeket figyelembe vesszük. A munkatársak a rehabilitációs időszakra vonatkozó célokat és feladatokat rögzítő, a kliensek által is elfogadott egyéni fejlesztési terv alapján végzik tevékenységüket.

Ezen szakosított ellátások az alábbi telephelyeken működnek:

1146 Budapest, Hermina út 21., 104 férőhely

2890 Tata, Deák F. u. 5/B., 45 férőhely

További információt az alábbi elérhetőségeken kaphat:

Kliens Koordinációs Csoport
E-mail: kliens(pont)koordinacios(pont)iroda(kukac)vakokintezete(pont)hu
Telefon: 06-1/872-9572

Kiléptető lakás

A „Kiléptető Lakás” a VÁI külső férőhelyeként működik, ahol az utógondozottak részére biztosítható határozott időre elhelyezés. Ezzel az elhelyezéssel a munkaviszonnyal rendelkező kliensek számára olyan támogató közeget biztosítunk, ahol az utógondozás (max. 2 év) ideje alatt a gyakorlatban sajátíthatják el az önfenntartáshoz, az önálló életvitelhez, az érdekérvényesítéshez szükséges ismereteket.

 Férőhely: 3 fő
Cím: 1142 Budapest, Sárrétpark 3. I/4.