2012 végén a VÁI TÁMOP-5.4.7-12/1-2012-0001 kódszámú, Perspektívák – Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése elnevezésű projektjén belül megalakult az Országos Módszertani Központ (továbbiakban OMK).

Az OMK a projekt lezárása után, a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el 2020. október 1-től Társadalmi kapcsolatok csoportja néven:

  • képzési csomagok kidolgozása, akkreditálása, engedélyezési eljárások indítása, a képzések meghirdetése és lebonyolítása;
  • hírlevelek, módszertani kiadványok összeállításában, lektorálásában és kiadásának előkészítésében való részvétel;
  • látássérült embereknek rehabilitációt nyújtó szervezetek együttműködésének elősegítése.

Írott anyagaink

A projekt időszaka alatt a módszertani fejlesztés egyrészt a speciális szükségletű célcsoportokra, másrészt a látássérült személyek által végzett tevékenységekre vonatkozott. Az alábbi, elemi rehabilitáció adaptált formáit tartalmazó módszertani útmutatók készültek el:

  • Időskorú látássérült személyek elemi rehabilitációja
  • Halmozottan sérült látássérült személyek elemi rehabilitációja
  • Szerzett agysérülés következtében létrejövő látássérülések és ehhez kapcsolódó kognitív funkciózavarok
  • Csecsemőgondozás speciális technikáinak módszertana látássérült személyek esetében
  • Módszertani útmutató látássérült személyek barkács tevékenységéhez

Az Elemi rehabilitációs tevékenységet meghatározó szakmai előírások című kiadvány összeállításának célja az elemi rehabilitációs szolgáltatás minőségének értékelésére szolgáló specifikus követelményrendszer kialakítása, amely biztosítja az azonos szakmai tevékenységek egységes szemléletű megközelítését, értékelését és minősítését, valamint egyetértésen alapuló szakmai keretet teremt.

Módszertani füzetek
A csecsemőgondozás speciális
technikáinak módszertana
látássérült személyek esetében
Szerzett agysérülés
következtében
létrejövő látássérülések
és az ehhez kapcsolódó
kognitív funkciózavarok
Halmozottan sérült látássérült
személyek elemi rehabilitációjának
speciális módszertana
Időskorúak speciális
módszertana
Módszertani útmutató a
látássérült személyek
barkácstevékenységéhez
Elemi rehabilitációs
tevékenységet meghatározó
szakmai előírások

Az OMK 2013 elején rendszeres gyakorisággal megjelenő szakmai hírlevelet indított útjára. A hírlevelek célcsoportja valamennyi elemi rehabilitációt biztosító szervezet, illetve minden olyan szolgáltatás, amelyet látássérült személy megkereshet.

Az Országos Módszertani Központ hírlevelei
2013 április
2013 július
2013 november
2014 január
2014 április
2014 június
2014 október
2014 december
2015 szeptember
2016 január
2016 április
2016 december
2017 június
2017 december
2019 február
2019 december

A projekt során lehetőség nyílt külföldi szakirodalmak fordítására is: tanulmánykötetünkben a szakemberek számára korszerű elemi rehabilitációs anyagok váltak elérhetővé. A tanulmánykötet címe: Új kihívások a látássérült emberek rehabilitációjában – Szemelvények az angol nyelvű szakirodalomból. A kötet 2015 őszén jelent meg nyomtatásban.

Kutatás

Az OMK keretén belül indult el a látássérült személyek életminőségét vizsgáló kutatás, mely a megkérdezettek rehabilitációra irányuló igényeit, javaslatait is feltérképezte. Reményeink szerint a lezárult kutatás hozzájárul a szakpolitikai közép- és hosszú távú stratégiák, cselekvési tervek megalapozásához és a társadalmi beavatkozás legfontosabb irányainak meghatározásához. A kutatás eredményeinek összegzését a Látássérült személyek életminőségének vizsgálata című zárójelentésben tettük közzé, mely nyomtatásban, illetve elektronikusan is olvasható.

Látássérült személyek életminőségének vizsgálata

FNO

Az FNO, teljes néven a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása egy olyan osztályozási rendszer, melyet a WHO (Egészségügyi Világszervezet) dolgozott ki. Számokkal és betűkkel, más-más szempontból közelíti meg az egészségi állapotot. Az osztályozást egy szakember csapat végzi. Az igy kialakult kód mutatja meg, hogy egy sérülés, fogyatékosság vagy az egészségi állapot megváltozása miatt az adott személy mire képes. Ez a kiadvány kifejezetten a látássérült személyek vonatkozásában nyújt támpontot.

Az FNO alkalmazása a látássérült személyek rehabilitációjában